Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

STARTA AKTIEBOLAG – KOSTNADER, FÖRDELAR OCH REGLER

Funderar du på att starta aktiebolag och vill veta mer om kostnad, fördelar och regler? Då har du kommit rätt! Vi går bland annat igenom hur mycket det kostar att starta aktiebolag, fördelar med aktiebolag, hur du registrerar ditt aktiebolag och om bolaget har revisionsplikt eller inte.  

STARTA AKTIEBOLAG KOSTNAD

Det första många tänker på när de funderar på att starta aktiebolag är hur mycket det kommer kosta. Sedan 1 Januari 2020 behöver du som startar privat aktiebolag ha minst 25 000 kr i aktiekapital. Planerar du att starta ett publikt aktiebolag måste du ha minst 500 000 kr i aktiekapital. Största skillnaden mellan ett privat och ett publikt aktiebolag är att ett publikt aktiebolag kan sälja sin aktier på öppna marknaden. Antalet ledamöter i styrelsen samt kallelse till bolagsstämma skiljer sig även mellan privat och publikt aktiebolag.

Om du saknar pengar till att starta ett aktiebolag kan du använda dig av apportegendom vars värde uppgår till 25 000 kr. Kravet för att du ska kunna använda apportegendom är att det ska vara användbart i företaget. Det kan till exempel vara maskiner eller fordon du använder i företaget eller immateriella tillgångar som en patent. För att apportegendomen ska fungera som aktiekapital måste tillgången värderas och så måste en revisor styrka att allt går rätt till och att tillgången uppfyller sitt syfte i företaget.

Man kan också välja att ta lån för att finansiera aktiekapitalet som krävs för att starta aktiebolaget. När du tar ett lån av banken för finansiering kräver de oftast en säkerhet för att du ska få låna till ditt aktiekapital. En säkerhet kan vara att du själv går i borgen för ditt lån eller att du sätter din egendom, t.ex. bostad, som säkerhet för lånet. Det finns även statligt lån som du kan ta som är till för att främja företagande. Dock har dessa lån oftast högre ränta än om du väljer ett vanligt banklån. 

FÖRDELAR MED ATT STARTA AKTIEBOLAG

Låt oss ta en titt på några av de fördelarna som finns med att starta aktiebolag. 

MINDRE RISK

När du väljer att starta aktiebolag blir mindre personlig risk då bolaget agerar som en egen juridisk person. Du som ägare är alltså inte tvungen att betala om bolaget skulle få skulder. Detta gäller dock bara så länge du ser till att skatten blir betald, annars kan du som ägare bli betalningsskyldig. När det kommer till långa hyreskontrakt och lager inköp är det bolaget som står ansvarig och du som person behöver inte ligga ute med stora summor pengar. Skulle bolaget gå i konkurs förlorar du som mest ditt aktiekapital och egna insättningar som du investerade i bolaget, men slipper vara orolig för personlig konkurs.

SKILLNAD MELLAN FÖRETAGETS EKONOMI OCH PRIVATEKONOMI

Många som har en enskild firma känner att det är svårt att skilja mellan vad som är företagets ekonomi och ens privatekonomi. I ett aktiebolag är alla ägare anställda i bolaget och man tar ut en månadsvis lön plus utdelning om det blir överskott i bolaget vid räkenskapsårets slut. På så vis kan man lätt skilja på vad som är bolaget pengar och ens egna. Du blir inte heller påverkad om det skulle gå dåligt för bolaget eller tvärtom att din ekonomi skulle vara sämre. 

ANSTÄLLA PERSONAL

Att anställa personal i sitt företag är en stor investering. I och med att bolaget är en juridisk person så är det säkrare när man anställer personal ifall det skulle hända något. Du blir alltså inter ansvarig personligen. 

TA IN PARTNERS ELLER DELÄGARE

Med aktiebolag är det lättare att ta in partners eller delägare i företaget jämfört med andra företagsformer. Det enda man behöver göra är att sälja en del av sin aktier i bolaget.

SKATTEFRIA FÖRMÅNER

Med aktiebolag tillkommer en rad olika skattefria förmåner som man kan ha nytta av. Några av dessa förmåner är skattefri motion och friskvård samt gåvor vid högtidsdagar.

STARTA AKTIEBOLAG ENSAM ELLER TILLSAMMANS?

Du bestämmer själv om du vill starta aktiebolag ensam eller tillsammans med några andra. Att driva bolaget själv har sina fördelar då du kan fatta beslut lätt och har större kontroll över verksamheten. Att ha flera delägare har också sina fördelar. Man har då en/flera personer att diskutera med och komma fram till lösningar och strategier för bolaget. Det kan också vara bra att vara flera personer då man kan ha expertis inom olika områden som kan komma väl till hands i bolaget. 

När du har bestämt om du tänker starta aktiebolaget ensamt eller tillsammans med andra är det dags att registrera aktiebolaget. Vi hjälper dig och förklarar steg för steg hur du ska gå tillväga!

STEG FÖR STEG – SÅ REGISTRERAR DU DITT AKTIEBOLAG

Nu är det dags att registrera ditt aktiebolag! Vi tar dig igenom processen steg för steg.

  • Det första du måste göra är att upprätta stiftelseurkund. Du som startar aktiebolaget kallas stiftare och i stiftelseurkund ska det bland annat framstå hur mycket som betalas för aktierna, ett förslag till bolagsordningen och uppgifter om funktionärer. Bolagsordningen beskriver det tänkta namnet för bolaget samt vilken verksamhet företaget är tänkt att ha. 
  • Nästa steg är att köpa aktier i företaget vilket görs på ett särskilt konto till banken. Du kan också välja att använda dig av apportegendom. Apportegendomen måste vara godkänd av en revisor som visar att den uppfyller ett syfte för företaget. Om du saknar kapital att köpa aktierna för kan du även ta ett lån från banken som nämnt tidigare. Se aktiekapital för privat och publikt aktiebolag ovan. Antalet aktier du köper måste antecknas i stiftelseurkunden och måste också skrivas under i aktieteckningen. 
  • Nästa steg är att ta fram bankintyg som visar att aktierna är betalda som sedan ska skickas till Bolagsverket. Detta kan din bank hjälpa dig med att ta fram. Använder man sig av e-tjänster kan banken direkt lämna bankintyget på nätet genom att signera med e-legitimation.
  • Fjärde steget är att bilda aktiebolaget genom att alla stiftare skriver under stiftelseurkunden. 
  • Efter man har skrivit under och bildade aktiebolaget har man 6 månader på sig att registrera bolaget hos Bolagsverket. I samband med registreringen betalar man en avgift på 1 900 kr till Bolagsverket. Anmäl ditt aktiebolag genom att logga in med bankID här.
  • När Bolagsverket har besultat om registreringen får företaget ett organisationsnummer och du kan starta ditt arbete. Aktiebolaget räknas då som en juridisk person och kan bla teckna avtal och anställa personal. Om registreringen blir godkänd är företagsnamnet skyddat i hela Sverige. Skulle du få avslag på företagsnamnet kan du komplettera registreringen och byta namn. Funderar du på att vara verksam utanför Sverige kan det vara bra att se över vad som behövs göras för att företagsnamnet ska vara skyddat i resterande delar av världen.
  • Efter att Bolagsverket har registrerat aktiebolaget måste man anmäla verklig huvudman för bolaget. Detta måste ske inom 4 veckor efter att registreringen har gått igenom.  

ALLA AKTIEBOLAG MÅSTE HA EN STYRELSE

Aktiebolaget måste ha en styrelse som består av minst en ledamot och en supplement beroende på om det är ett privat eller publikt aktiebolag. Väljer man att starta ett publikt aktiebolag krävs det att man har minst 3 stycken ledamöter i styrelsen. Av dessa 3 måste en av personerna vara styrelseordförande och en annan måste vara verkställande direktör. 

Det finns vissa bestämmelser som man måste följa när man väljer ledamöter till aktiebolaget. Ledamöterna måste ha fyllt 18 år, får inte ha förvaltare eller näringsförbud och inte vara i konkurs. Det är styrelsen uppgift att leda verksamheten och se till att skatter och avgifter betalas korrekt och i tid. Styrelsen ska också se till att kalla till bolagsstämma och ansvarar för att årsredovisningen skickas till Bolagsverket vid räkenskapsårets slut. 

RÄKENSKAPSÅR OCH REVISOR

När bolaget har registrerats hos bolagsverket startar räkenskapsåret för aktiebolaget. Med aktiebolag kan man välja vilken månad man att räkenskapsåret ska sluta. Många väljer december, men beroende på vilken bransch man är verksam i kan det vara smart att välja en annan tidpunkt på året som passar bolaget bättre.  

Sedan 2010 har inte aktiebolag längre revisorsplikt. Mindre aktiebolag kan därför vara verksamma utan att anlita en revisor. Men om aktiebolaget uppfyller två av dessa krav i två år i rad måste man anlita en kvalificerad revisor.

  1. Fler än 3 anställda
  2. Balansomslutning på mer än 3 miljoner kr
  3. Nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kr

Eftersom det krävs att man har uppfyllt två av kraven två år i följd har inte nystartade aktiebolag de två första åren någon revisionsplikt. Även om man inte har revisionsplikt i sitt aktiebolag kan det vara bra att anställa en revisor. Att anlita en revisor kan ge förtroende för bolagets intressenter och agera som rådgivare kring bolagets utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Om du funderar på att sälja bolaget kan det också vara bra att ta in en revisor för att se över den ekonomiska aspekten. 

SAMMANFATTNING

Vi hoppas att denna information har kommit till nytta och hjälper dig vid valet att skapa ett aktiebolag. Har du fler frågor kring att skapa ett aktiebolag eller frågor kring bokföring och årsredovisning för aktiebolag är du välkommen att höra av dig till oss. Våra kvalificerade revisor har lång erfarenhet av arbete med aktiebolag inom en rad olika branscher. På HQV Sthlm arbetar vi alltid med stort engagemang där vi tar fram lösningar anpassade till era individuella behov.