Håller din verksamhet på och expanderar eller vill du starta en ny verksamhet inom ett annat område? Då kan dotterbolag vara ett alternativ för dig. Att starta ett dotterbolag kan medföra många fördelar och ge dig som företagare möjlighet att dela av verksamheten i separata bolag eller starta upp en helt nytt bolag. I denna artikel kommer vi gå igenom vad ett dotterbolag är, hur koncernbidrag fungerar och vad man kan göra om man vill expandera sin verksamhet utomlands.

Vad är ett dotterbolag

Ett dotterbolag är ett bolag som ägs och kontrolleras av ett annat bolag, så kallat moderbolag. För att det ska räknas som ett dotterbolag måste moderbolaget äga minst 50% av rösterna i dotterbolaget. Vilket kallas för bestämmande inflytande över hur dotterbolaget styrs. Om det finns flera dotterbolag under samma moderbolag kallas dessa för systerbolag. Gemensamt ingår moderbolaget och ett eller flera dotterbolag i en koncern. En koncern är en sammanslutning av minst två företag till en ekonomisk enhet. Företagen som ingår i koncernen ska redovisas tillsammans i koncernredovisningen.

Läs mer om koncernredovisning här.

Så går du tillväga för att starta ett dotterbolag

Ett dotterbolag kan vara ett aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag eller ekonomisk förening. Vanligast är dock att ett dotterbolag är aktiebolag. Att starta ett dotterbolag kan vara fördelaktigt när man vill starta ett nytt företag då verksamheterna kan vara helt olika och agerar som separata bolag. Moderbolagets likvida medel kan sedan användas som aktiekapital för att starta dotterbolaget. Kom ihåg att det måste vara moderbolaget som stiftar dotterbolaget. Du kan alltså inte själv starta ett dotterbolag med aktiekapital som privatperson.

Moderbolag och dotterbolag fördelar

Att starta ett dotterbolag kan medföra sig flera fördelar. Om ens företag expanderar inom ett visst område kan det vara vara bra att skilja den delen från företaget genom att skapa ett dotterbolag. Detta i och med att expansion ofta medför större risker för företaget vilken kan undvikas då dotterbolaget blir en juridisk person. Verksamheten som bedrivs i dotterbolaget blir även självstyrande mot resterande verksamhet i moderbolaget. Den sista fördelen som är mest diskuterade när man pratar om dotterbolag är möjligheten att kvittera pengar mellan moderbolaget och dotterbolaget med så kallat koncernbidrag.

Vad är koncernbidrag?

Ett koncernbidrag är en överföring som görs mellan företag i samma koncern. Det vill säga från ett moderbolag till ett dotterbolag eller vice versa. Alternativt mellan olika systerbolag inom samma koncern. Syftet med ett koncernbidrag är att kunna utjämna resultaten mellan de olika bolagen i koncernen. För att det ska vara tillåtet måste bolagen i koncernen vara kvalificerade. Med kvalificerade menas att moderbolaget är svenskt och att dotterbolagen ägs 90% eller mer av moderbolaget. 

Koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för bolaget som ger ut och skattepliktiga intäkt för bolaget som tar emot bidraget. När ett koncernbidrag har getts ut måste både bolagen redovisa bidraget i vaderas deklaration under samma räkenskapsår. Momsen är borträknad då bidraget är till för att jämna ut resultaten för bolagen inom samma koncern. Vanligtvis sker koncernbidrag vid bokslutet. Bolag inom samma koncern kan både ge och ta emot koncernbidrag under ett och samma räkenskapsår. Mer information om koncernbidrag finner du på Skatteverket.

Dotterbolag utomlands

Om man driver företag och vill etablera sig i ett annat land kan man starta ett dotterbolag utomlands. Ett utländskt dotterbolag är en egen juridisk person och minimera de potentiella riskerna som kan medföra med att bedriva verksamhet i ett annat land. Moderbolagets inkomster ska tas upp och beskattas enligt de regler som gäller i det land det är verksamt inom. Om man utför transaktioner mellan det utländska dotterbolaget och moderbolaget är det viktigt att transaktionerna är marknadsmässiga. Detta då man inte ska kunna överföra vinster från ett land till ett annat och minska beskattningen.

Vill man etablera sig utomlands finns andra valmöjligheter. Exempelvis genom att starta en filial.

Bedriva verksamhet genom en filial

Ett svenskt bolag kan även starta en filial genom att bedriva verksamhet i ett annat land. Exempelvis om ett klädmärke i Sverige vill börja sälja i Tyskland. Då en filial inte är en juridisk person är filialen fortfarande en del av det svenska bolaget. Detta gör att inkomsterna i det andra landet ska beskattas i Sverige. 

Men eftersom filialen ofta uppfyller definitionen av fast driftställe i landet som filial driver verksamhet i blir bolaget även skattskyldig i landet. Vilket gör att bolaget blir subjekt till dubbelbeskattning. För att undvika dubbelbeskattning finns det dubbelbeskattningsavtal som Sverige har ingått med ett flertal länder. Vanligast är att man får räkna av skatten som redan är betald i landet som filialen bedriver verksamhet.

Utländska företag som bedriver filial i Sverige

Precis som svenska bolag kan bedriva filial utomlands kan utländska företag bedriva filial i Sverige. Här kommer en kort genomgång på hur man startar en filial i Sverige. En filial är en företagsform där ett utländskt företag bedriver verksamhet genom ett avdelningskontor i Sverige. Det är alltså en del av det utländska företaget vilket betyder att det inte är ett aktiebolag eller juridisk person i Sverige. Företag är endast tillåtna att bedriva en filial i Sverige. 

För att starta en filial måste man först utse en VD för verksamheten och sedan göra en anmälan till Bolagsverket. Anmälan om registrering kostar 2 500 kr. Efter anmälan är gjord kan man bedriva verksamheten. När registreringen är godkänd av bolagsverket får verksamheten ett organisationsnummer. Därefter ska det utländska företaget utse verklig huvudman, dock måste inte den svenska filialen anmäla en verklig huvudman. 

En filial måste föra sin egen bokföring skild från det utländska företaget. Årsredovisningen från det utländska företaget ska skickas in till Bolagsverket. Ibland krävs det även att filialen skickar in sin egen årsredovisning till Bolagsverket. Om filialen behöver ha en revisor ska revisionsberättelsen gjord av en godkänd eller auktoriserad revisor skickas in tillsammans med årsredovisningen.

Sammanfattning

Har du fler frågor kring dotterbolag eller behöver rådgivning huruvida du ska starta ett nytt aktiebolag eller ett dotterbolag är du varmt välkommen att höra av dig till oss. På HQV Sthlm jobbar vi för att med hög servicegrad och tillgänglighet kunna erbjuda våra kunder den resurs de behöver för alla situationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Digitalisering av företag

Dagens snabbföränderliga och digitala värld gör att fler och fler företag inser vikten av att digitalisera processer eller delar av verksamheten för att hänga med i utvecklingen. Digitaliseringen innebär en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kan kännas...

Bostadsrättslagen 2023

Bostadsrättslagen genomgick ändringar den 1 januari 2023. Lagändringarna ämnar att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt. I denna blogg listar vi en del av de viktiga förändringarna som skett i lagen som föreningar kan behöva anpassa sina stadgar...

Ny momslag 1 Juli 2023: Enklare och tydligare

Den nya momslagen började gälla från och med den 1 juli 2023. Språket har moderniserats och flera bestämmelser har ändrats i den nya momslagen. Syftet med detta är att det ska underlätta tolkningen i jämförelse med den gamla momslagen. Men vad behöver du som...

Cybersäkerhet: Så skyddar du företaget

I takt med att företag flyttar sin verksamhet till den digitala världen, flyttar även kriminaliteten dit. Det finns många hot och risker som ett företag måste skydda sig mot i dag. Cyberhot blir allt vanligare och mer sofistikerat. Ett företag kan råka ut för allt...

Scenarioplanering

Världshändelser och hög inflation gör att vi nu står inför en hel del osäkerheter och utmaningar som företagare framöver. Hur förbereder man sig på bästa sätt när man inte vet hur framtiden kommer se ut? I denna blogg kommer vi gå igenom metoden scenarioplanering som...

Cirkulär ekonomi

Hur kan man som företag göra sin verksamhet mer hållbar? Idag lever många med det gamla "köp-och-släng"-tänket, både som konsumenter och företagare. Att jobba mot hållbarhetsmål ses för många som kostsamt för verksamheten och många väljer att fortsätta med gamla...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 26, (4 tr.)
114 47 STOCKHOLM