Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Våra kunder

Som ett modernt företag vill vi att vårt arbete genomsyras av en hållbarhetspolicy som tar hänsyn till vår miljö på alla plan, såväl till  vår natur som till vår mentala hälsa.

Vi arbetar med ett brett spectra  av branscher och företagsformer, från mindre ägarledda företag till större företag och organisationer.

• Aktiebolag, Handelsbolag/Kommanditbolag

• Stiftelser

• Ideella föreningar

• Ekonomiska föreningar

• Bostadsrättsföreningar

• Kyrkliga verksamheter /Trossamfund

Aktiebolag och handelsbolag/kommanditbolag

En stor del av våra uppdrag är mindre och medelstora ägarledda företag men vi arbetar även med många större företag, varav flera ingår i större internationella koncerner. Vi har även stor erfarenhet av verksamheter inom musik- och underhållningsbranschen samt andra konstnärliga yrken. Media- och reklamföretag är ett annat område som vi är väl insatta i.

Stiftelser

På HQV har vi mångårig erfarenhet av de speciella förutsättningar som råder i stiftelser. För att ta fram konstruktiva lösningar som är anpassade för varje enskild stiftelse krävs kunskap och erfarenhet, vilket vi samlat på oss alltsedan Sjöåkertiden på 1980-talet.

Genom vårt mångåriga arbete med stiftelser har vi goda kontakter med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholm. Vi har erfarenhet från permutationsärenden, skatteproblematik, stadgefrågor och styrelsearbete i stiftelser.

Vi har även goda kontakter med expertis inom både civilrätt och skatterätt, där vi samarbetar med några av de främsta experterna på området.

Föreningar och organisationer

Vi har stor erfarenhet av att jobba med olika föreningar och organisationer. Bland våra kunder har vi bland annat ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kyrkliga verksamheter/trossamfund.

Flera av våra kunder är branschföreningar, ofta med tillhörande serviceaktiebolag. De speciella frågeställningar som här kan bli aktuella är vi väl bekanta med. Det gäller inte bara den ekonomiska rapporteringen, utan även sådant som att ha förståelse för de synpunkter och frågor som medlemmar i dessa organisationer kan ha.

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-515 171 80

Email:

 info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM