Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Om HQV Stockholm

Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner
Våra tjänster

HQV är ett revisions, redovisnings och redovisningsföretag som alltid strävar efter att hålla hög servicegrad och tillgänglighet. Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner som på olika sätt ska kunna erbjuda de resurser som ett företag/organisation kan komma att behöva i olika situationer. Vi har en tradition av personligt engagemang och anpassar våra tjänster till kundernas individuella behov. Vi har tidigare främst varit inriktade på  revision- och redovisningstjänster men då vi befinner oss i en föränderlig värld har vi märkt ett utökat behov hos våra kunder. Vi erbjuder därför  numera även löneadministration och HR-tjänster. Genom våra kompetenta medarbetare, och genom nära samarbete med olika rådgivare/specialister, kan vi dessutom erbjuda rådgivning inom många av de områden som ett företag kommer i kontakt med.

Genom vårt engagemang och vårt arbete är vårt mål att skapa livskvalitet för våra kunder, för våra medarbetare och för oss själva.

Hos oss finns kvalificerade revisorer som tillsammans har en gedigen och bred erfarenhet av revisionsuppdrag i olika branscher och företagsformer. Flera av oss har erfarenhet från arbete på de största revisionsföretagen i Sverige. Våra redovisningskonsulter/ lönekonsulter har stor vana att ta hand om en rad olika ekonomifunktioner och förenkla och effektivisera rutiner och administration. Alla medarbetare arbetar för att med hög kompetens och professionalism kunna ge kunderna den hjälp de vill ha och den de kanske inte visste fanns. Vår organisation präglas av korta kontaktvägar mellan medarbetare och gentemot kunder. Genom vårt gedigna kontaktnät av samarbetspartners finns tillgång till kompetens om den inte skulle finnas inom vårt eget företag.

Vi har en tradition av personligt engagemang

HQV härstammar från en av Sveriges äldsta revisionsbyråer, Sjöåker Revisionsbyrå, som bildades redan i början av 1920-talet och som var med och la grunden till det som idag utgör kvalitativt revisionsarbete i Sverige. Sjöåker Revisionsbyrå var verksam i Stockholm, Värnamo samt Skellefteå. Denna bakgrund har i viss mån satt sin prägel på vår verksamhet. Förutom att vi har stor erfarenhet från både små och stora företag så utgörs än idag en väsentlig andel av vår verksamhet av revisions- och konsultuppdrag för olika stiftelser, ideella föreningar och branschorganisationer.

I april 2017 genomfördes en omorganisation av vårt företag och i denna process ändrade vi vårt namn till HQV Stockholm AB. H står för vår historia och QV för Qualitas Vitae, Livskvalitet. Med vår historia som grund vill vi gå in i framtiden som ett modernt företag, beredd att anpassa oss till den förändringsprocess som i dagsläget präglar vår bransch. Genom vårt engagemang och vårt arbete är vårt mål att skapa livskvalitet för våra kunder och för medarbetare på vårt företag. Som ett modernt företag vill vi att vårt arbete genomsyras av en hållbarhetspolicy som tar hänsyn till vår miljö på alla plan, såväl till vår natur som till vår mentala hälsa.

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-515 171 80

Email:

 info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM