Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

En juridisk person har samma rättigheter som en fysiskt person och kan vara ett företag, en verksamhet eller en organisation. Med samma rättigheter som en fysisk person menas att man kan anställa personal, ingå avtal och ha skulder. En enskild firma, eller enskild näringsidkare som det också heter, är inte en juridisk person. Detta i och med att ägaren och firman är samma person. Juridiska företagsformer är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Ytterligare exempel på juridiska personer i Sverige är svenska staten, landsting, kommuner, stiftelser, europabolag och dödsbon.