Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vilka kostnader är avdragsgilla i ett aktiebolag? Det ska vi ta reda på idag! Vi kommer börja med att reda ut vilka kostnader som är avdragsgilla och ej avdragsgilla och sedan gå igenom de regler och maxvärden som gäller när arbetsgivare ger gåvor till anställda.

Vad menas med avdragsgilla kostnader?

Avdragsgilla kostnader är kostnader som ett bolag kan dra av från årets resultat vilket leder till skattemässiga fördelar. Genom avdragen blir bolagets vinst lägre vilket leder till att skatten även blir lägre. Dock räknas inte alla kostnader som avdragsgilla. Så låt oss ta en närmare titt på vilka kostnader som är avdragsgilla i ett bolag samt vilka kostnader som räknas som ej avdragsgilla.

Vilka kostnader är avdragsgilla och ej avdragsgilla?

Kostnader som är nödvändiga för att bedriva verksamheten är i regel avdragsgilla. Dock finns det fortfarande kostnader som är relaterade till verksamheten som tillhör  ej avdragsgilla kostnaderna. Exempel på dessa kostnader är till exempel när du registrerar och startar bolaget. Personliga levnadskostnader kan inte heller dras av som avdragsgill. Inte heller böter, restavgifter, inkomstskatter eller medlemsavgifter. 

När det kommer till utrustning och maskiner med en beräknad ekonomisk livslängd på mer än 3 år brukar man inte dra av kostnaderna direkt. Istället gör man så kallade avskrivningar under flera år. Avskrivningen eller värdeminskningsavdrag kan göras på två olika sätt, antingen enligt restvärdesavskrivning eller räkenskapsenlig avskrivning. Om den ekonomiska livslängden är mindre än 3 år drar man av hela kostnaden direkt. 

Om du driver aktiebolag och hyr en lokal är denna avgift avdragsgill. Du kan även göra avdrag för utrymmen som bedriver din verksamhet i din bostad. Men endast för de utrymmen som faktiskt berör verksamheten. Du kan alltså inte dra av hela din lägenhetshyra. Exempelvis om du bor i en 3:a där ett av rummen används som ditt kontor i ditt aktiebolag. Då kan du räkna ut hur stor del det motsvaras av din hyra och sedan göra avdrag för den kostnaden. Du som ägare beskattas sedan i inkomstslaget kapital för inkomsten i och med uthyrningen av kontorsrummet. 

Gåvor till anställda

När det kommer till gåvor som företag ger till sin anställa är de i regel skattepliktiga. Men det finns undantag. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria om de inte överstiger vissa satta maxvärden. Exempelvis kan en arbetsgivare ge de anställda en julgåva om värdet inte överskrider 500 kr inklusive moms skattefritt. Dock får gåvan inte vara i pengar form. Presentkort går bra så länge de inte kan bytas direkt mot pengar.

Vid jubileum kan företaget även ge sina anställda en jubileumsgåva skattefritt. Värdet för gåvan får då inte överskrida 1500 kr inklusive moms. Minnesgåvor kan även ges till anställda som varit anställda under en längre tid (minst 6 år) på företaget.  Minnesgåvan kan antingen ges vid jämna födelsedagar från 50 år och uppåt, vid upphörandet av en anställning eller när en person har varit hos företaget i minst 20 år. Maxvärdet för att minnesgåvan ska vara skattefri är 15 000 kr inklusive moms. 

Tillfällig skattefrihet för gåvor 2021

Under 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Maxvärdet för dessa gåvor är 2000 kr inklusive moms per anställd. Denna tillfälliga skattefriheten på gåvor gäller utöver de skattefria julgåvorna, jubileumsgåvor och minnesgåvor som arbetsgivare kan ge till sina anställda. 

Sammanfattning

Har du fler frågor kring avdragsgilla kostnader är det bara att höra av dig till oss så besvarar vi dina frågor. På HQV har vi lång erfarenhet av arbete inom olika företagsformer och branscher.