Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Ekonomisk livslängd förklara hur lång tid en tillgång beräknas vara till ekonomisk nytta för företaget. Det vill säga hur länge man faktiskt kan använda tillgången i företaget eller när den slutar generera pengar. Exempel på tillgångar kan vara maskiner och inventarier. Oftast är den ekonomiska livslängden den samma som avskrivningsperioden. Avskrivning på inventarierna kan göras på olika sätt i bokföringen. Exempelvis genom linjär avskrivning där man skriver av lika stor procentsats varje år.

En dator brukar man sätta en ekonomisk livslängd på 3 år och för fastigheter brukar man sätta 50 år. Den ekonomiska livslängden skiljer sig från den faktiska livslängden på tillgången vilket du kan se på exemplen ovan. En dator som du vet brukar oftast gå att använda mer än i 3 år och det samma för en fastighet. För inventarier med en beräknad ekonomisk livslängd på under 3 år skriver man av kostnaden direkt.