Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

HUR DU VÄLJER RÄTT REVISIONSBYRÅ ELLER REVISOR FÖR DITT FÖRETAG

Att välja revisionsbyrå eller revisor kan vara svårt och det finns många saker som man bör ha i åtanke när man väljer. Men innan du börjar tänka på vilken revisionsbyrå eller revisor du ska gå för behöver du kontrollera om ditt företag har revisorsplikt. Företag har revisorsplikt om man uppfyller två eller fler av dessa krav under två räkenskapsår:

  1.  Har fler än 3 anställda
  2.  Omsätter mer än 3 miljoner kronor per år
  3. Har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor

Om ditt företag uppfyller två eller mer av dessa krav behöver du anställa en godkänd eller auktoriserad revisor. Skulle du inte uppfylla dessa krav så är det fortfarande bra att vara i kontakt med en revisor för rådgivning gällande den finansiella situationen på företaget. Nedan förklarar vi några aspekter som kan vara bra att tänka över när ni ska välja revisionsbyrå eller revisor för ditt företag. 

DETTA BÖR DU TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER REVISIONSBYRÅ ELLER REVISOR

PERSONVAL ELLER BYRÅVAL

När man börjar se sig omkring för en revisionsbyrå eller en revisor behöver man välja mellan personval och byråval. Personval är när man väljer att arbeta med en revisor och byråval är när man väljer att arbeta med en revisionsbyrå, i detta fall kan man fortfarande välja vilken revisor man vill arbeta med på revisionsbyrån. Det finns vissa fördelar med att välja byråval som gör det lättare att byta revisor. Byråval gör det lättare för dig som företagare om det skulle vara så att din revisor skulle gå i pension eller byta revisionsbyrå. I detta fall skulle du enkelt kunna registrera en ny revisor på samma byrå. Det kan ytterligare skapa trovärdighet för banker och samarbetspartners genom att välja byråval. När man däremot har valt personval och måste byta revisor behöver man ta ett formellt beslut vid en bolagsstämma samt måste tidigare revisor redovisa grunder till sin tidigare avgång.

PERSONLIGT ENGAGEMANG

Det är viktigt att kontakten mellan revisorn och företaget präglas av korta kontaktvägar. Det finns mycket kunskap hos en revisionsbyrå och din revisor som kan hjälpa dig driva din verksamhet framåt. En revisor ska kunna hjälpa dig som företagare att effektivisera system och komma med nya idéer för företaget. Det är därför väldigt viktigt vid val av revisionsbyrå att välja ett företag som arbetar med personligt engagemang och tillgänglighet för dig som företagare. Annars kan man råka ut för att ens revisionsberättelser dimper ner i brevlådan utan något större personligt engagemang från sin revisor. Vid valet kan det vara bra att träffas med flera byråer så ni får en känsla för de kan hjälpa dig med revisionen och driva företaget framåt.

BRANSCHKUNSKAP

Besitter revisionsbyrån den branschkunskap som du söker? Vid valet av revisionsbyrå eller revisor är det viktigt att diskutera deras tidigare klienter och företagsformer som de har arbetat med. Att välja en revisionsbyrå med bred kunskap inom olika branscher och företagsformer kan hjälpa ditt företag utvecklas. Det är ditt ansvar att kolla upp om revisorn du vill anställa är nischad mot en viss bransch och om det överensstämmer med branschen ditt företag befinner sig i. 

ANPASSNING TILL DINA BEHOV

Vad har du för specifika önskemål och behov för ditt företags revisor? Detta är något som du behöver diskutera med din kommande revisor. Varje företag har sina egna behov så det är viktigt att välja en revisionsbyrå eller revisor som arbetar för att möta dessa individuella behov. Vid första mötet med en potentiell revisor ska du ställa många frågor, både gällande byrån och branschen ditt företag befinner sig i för att skapa en helhetsbild över hur revisorn kan hjälpa ditt företag utifrån just dina behov. 

BOLLPLANK/RÅDGIVNING

Som tidigare diskuterat kan en revisor med personligt engagemang hjälpa ditt företag utvecklas. Att få mer än en revisionsberättelse på posten är av stor betydelse för att fortsätta göra framsteg och förbättra verksamheten. En revisor besitter stor kompetens och kunskap kring ditt företags finansiella situation och kan hjälpa dig effektivisera och ge råd gällande företagets framtid. 

MÖTEN ONLINE/PERSONLIGA MÖTEN

Möjlighet till möte och kontakt online är i all ära otroligt viktigt. Men ett personligt möte kan ge dig en tydligare bild över företaget och revisorn du planerar att arbeta tillsammans med. Finns det möjlighet att boka in ett personligt möte och hur långt ifrån ditt företag ligger byrån? Detta kan vara bra att ha i åtanke när man väljer mellan olika byråer och att man extra gång tänker över om det skulle räcka att talas vid online eller om man vill ha möjligheten till personliga möten också.

KOSTNAD

Att anlita en revisor kostar pengar och priset varierar från byrå till byrå. Det kan därför vara bra att jämföra olika byråers priser för att få en bild över hur mycket det skulle kosta och vad som är rimligt för just er budget. Självklart är det viktigt att få ett förmånligt pris men se först och främst till att dina behov blir mötta och att du anlitar en revisor som besitter kunskap och kompetens kring er bransch och som du känner en bra kemi och engagemang ifrån.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis finns det många aspekter att ha i åtanke när man väljer revisionsbyrå eller revisor. Men om du inkluderar dessa ovannämnda aspekter när du väljer kommer valet bli mycket enklare. Vi på HQV Stockholm hoppas att denna text har varit till hjälp och vi finns här om ni vill få mer information eller vill boka ett möte för att se hur vi skulle kunna hjälpa ditt företag med revision och fortsatt utveckling. Vi arbetar för att med hög servicegrad och tillgänglighet alltid finnas där med de resurser som behövs för olika situationer.