Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader det innebär. Här listar vi de kostnader du bör ha med i beräkningen om du funderar på att anställa.

Få koll på kostnaderna

Få koll på kostnaderna

Företagets viktigaste resurs är dess anställda, men de är oftast även företagets största utgift. Utöver lön tillkommer en hel del andra kostnader när det gäller anställda, bland annat pension, sociala avgifter och semesterlön. Detta är något som är reglerat i svensk lagstiftning och avtal. Genom att ha koll på och kalkylera för de olika kostnaderna förknippade med en anställning får du en bättre uppskattning över den totala kostnaden och kan känna dig trygg i att anställa. Låt oss gå igenom kostnaderna för anställda.

Lönen

Löner till anställda är en självklar kostnad för alla företag. Lönesättning baseras bland annat på bransch, yrke, kompetens och efterfrågan, och kan betalas ut på olika sätt, som exempelvis månadslön eller timlön. Denna kostnad har en stor betydelse för företagens löpande kostnader, eftersom bruttolönen även utgör underlag för beräkning av semesterlön och sociala avgifter. När konkurrensen om arbetskraften är stor kan nivån på lönen vara avgörande vid rekrytering. Goda möjligheter till utveckling är även en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Rätt till semesterlön

Den anställde har rätt till ersättning från dig som arbetsgivare under semestern, en så kallad semesterlön. För att den anställde ska få betald semester måste den ha tjänats in i de flesta fall.

När det kommer till semesterlön finns det tre sätt att räkna ut denna. Finns kollektivavtal på plats så finns semesterlön reglerade i denna. Finns inte kollektivavtal används sammalöneregeln för anställda med månadslön och procentsregeln för anställda med timlön. Arbetsgivare kan även tillämpa mer generösa semesterregler och det kan även finnas andra regler i kollektivavtal som arbetsgivaren behöver följa.

Vad omfattar arbetsgivaravgifter?

Vad omfattar arbetsgivaravgifter?

Som arbetsgivare betalar du arbetsgivaravgifter när du ger ut ersättning för arbete. Dessa arbetsgivaravgifter består av sju olika delar: ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, sjukförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, föräldraförsäkringsavgift och allmän löneavgift. Full arbetsgivaravgift ligger på 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärde som du betalar ut. Ersättning för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år betalas endast en ålderspensionsavgift på 10,21 procent.

Avtalsförsäkringar och tjänstepension

För de som har kollektivavtal finns det regler att följa när det gäller avtalsförsäkringar och tjänstepension. Pensionsavtal är något som vanligtvis erbjuds från 22 eller 25 års ålder för kollektivavtalade planer inom privat sektor. Finns det däremot inget kollektivavtal kan företaget välja att utforma egna avtal för försäkringar och pension.

När ska man betala särskild löneskatt?

I vissa fall kan du behöva betala ut särskild löneskatt. Det finns två huvudsakliga typer av särskild löneskatt: en av dessa appliceras på pensionskostnader och den andra appliceras på förvärvsinkomster. Har du utfäst tjänstepension ska du betala en särskild löneskatt på 24,26 procent.

Hjälp dina anställda hålla sig friska

Som arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag som en sorts skattefri personalförmån. Du som arbetsgivare bestämmer storleken på bidraget, men det kan som högst vara 5 000 kronor per år.

Övriga kostnader som påverkar

Det finns även andra kostnader utöver de som redan nämnts, som bland annat kontorsmaterial och utrustning med mera. Vad är aktuellt att ta med i beräkningarna för just ditt företag?

De kostnader som beskrivs ovan är endast uppskattningar för att få en ungefärlig bild av de kostnader som en anställning medför, därför är det viktigt att göra en anpassad kalkyl för att beräkna vad dina eventuella anställda skulle kosta.

Kostnader för anställda

Sammanfattning

När det kommer till att anställa personal finns det en del kostnader att tänka på, förutom lönen. En ny anställd innebär oftast nya möjligheter för ditt företag, men det är även bra att ha koll på vilka kostnader en ny anställd innebär innan du anställer. Med tanke på att personalkostnader är en av de största kostnadsposterna för företag, är det viktigt att de anställda får det stöd de behöver för att uppnå sin fulla potential och bidra till företagets framgång. Är konkurrensen om talanger stor är det viktigt att företaget kan erbjuda både konkurrenskraftig lön, förmåner och stora möjligheter till utveckling.

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Så hanterar du en bluffaktura

Svenska företag fortsätter att drabbas av problemet med falska fakturor och phishing. Metoden som används för bluffakturor går ut på att fakturan ska efterlikna ett riktigt företag eller myndighet för att vilseleda dig som mottagare. Genom att utnyttja andra...

Delägare i aktiebolag: Allt du behöver veta

När det kommer till delägare i aktiebolag har alla delägare samma skyldigheter och rättigheter, med vissa undantag. Här går vi igenom allt du behöver veta om delägarskap, från att ta in nya delägare och att köpa sig in i ett företag till att köpa ut delägare och vad...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM