Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Alla juridiska personer tilldelas ett organisationsnummer. Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som företag, organisationer och föreningar får när myndigheten registrerar företaget, organisationen eller föreningen. 

Beroende på företagsform är det olika myndigheter som delar ut organisationsnummer. För aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är det Bolagsverket. Är den en ideell förening kommer Skatteverket tilldela organisationsnummer och är det ett registrerat trossamfund är det Kammarkollegiet. 

Driver man enskild firma kommer ens personnummer vara företagets identitetsbeteckning istället för ett organisationsnummer.