Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

FÖRDELAR MED ATT OUTSOURCA ER LÖNEADMINISTRATION

Att ha en fungerade löneadministration i ett företag är A och O. Lönehantering kan vara både tidskrävande och kompetenskrävande då lagar och regler ständigt ändras på arbetsmarknaden. Att outsourca hela eller delar av löneadministrationen kan hjälpa er både effektivisera processer och rutiner och få tillgång till stöd och rådgivning gällande lön och HR-frågor. I detta blogginlägg går vi igenom när det kan vara dags att ta hjälp med löneadministrationen och vilka fördelarna är med att anlita en lönekonsult.

NÄR SKA MAN TA HJÄLP MED LÖNEADMINISTRATIONEN?

Att outsourca löneadministrationen kan vara en bra lösning om man upplever att nuvarande ansvarig person inte hinner med eller att man känner sårbarhet ifall personen ansvarig skulle vara sjuk eller ledig. Det kan också vara en bra lösning om man känner att man vill skilja lönehanteringen från verksamheten eller att man vill ta in experthjälp för att effektivisera löneadministrationen och tidrapporteringen. Låt oss ta en närmare titt på några av de fördelar som kommer av att ta in en lönekonsult i företaget.

FÖRDELAR MED ATT OUTSOURCA LÖNEADMINISTRATIONEN

  • EXPERTISHJÄLP

Löneadministrationen är en viktig del i varje företag. Genom att anlita en lönekonsult får du garanti på att alla lagar och regler följs till punkt och pricka. En av de största fördelarna är den expertis och tillgänglighet som konsulten har. En lönekonsult har bred kompetens inom en rad olika områden och kan hjälpa er effektivisera löneadministrationen och säkerhetsställa rutiner som kommer göra att ni sparar både pengar och tid. Ni slipper även lägga pengar på att löpande utbilda egen personal då lönekonsulterna ständigt arbetar för att vara uppdaterade på alla förändringar gällande lagar och regler som sker på arbetsmarknaden. Att ha en extern person att vända sig till gällande frågor som berör lön kan ytterligare öka pålitligheten från de anställda. 

  • AVLASTA ADMINISTRATION OCH HR

I många företag har man bara en person som sköter lönen eller så har man en eller flera personer som sköter hela administration i företaget. I dessa fall kan en lönekonsult komma väl till hands och avlasta administrationsavdelning och HR. Många företag som endast har en person att sköta alla löner blir väldigt sårbara ifall personen i fråga skulle vara sjuk eller ledig. Det kan även vara svårt för en person som sköter hela administrationen att hinna med allt som behövs göras. Genom att anlita en lönekonsult säkerställer ni att lönerna alltid kommer ut i tid och att rapportering till försäkringskassan, pensions rapportering och arbetsgivarintyg blir iväg skickade.

  • DIGITALA LÖNEPROGRAM OCH TIDSRAPPORTERING

Genom att anlita en byrå som arbetar med digitala löneprogram och tidrapportering får du enkelt tillgång till de senaste teknikerna. Ni behöver inte heller tänka på de löpande kostnader gällande system och underhåll som tillkommer när man sköter allt själv. Att sköta arbetet genom moderna löneprogram och tidrapporterings program kommer bidra till ökad effektivitet då programmen ständigt uppdateras för att möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden gällande lagar och förordningar. 

  • RÅDGIVNING 

En lönekonsult kan hjälpa företaget på flera plan gällande löner och HR-frågor. Om man känner att man vill hålla kvar löneadministrationen själv kan man även vända sig till lönekonsulten gällande frågor kring lön och HR. Tillsammans kan ni sitta ned med konsulten och gå över företagets löneprogram och rutiner för att se vart det finns möjligheter för att effektivisera verksamheten och sätta tydliga rutiner som kommer underlätta lönarbetet. Lönekonsulten kan även ge råd gällande HR-frågor och hur man skapar en bra arbetsplats för sina anställda.

SAMMANFATTNING

Att outsourca hela löneadministrationen passar inte alla och man kan då välja att ta hjälp av en lönekonsult för att hantera delar av löneadministrationen eller agera som en rådgivare gällande företagets löneadministration eller HR-frågor. Har ni ytterligare frågor om outsourcing för löneadministrationen eller vill diskutera hur vi kan hjälpa er med hanteringen av företagets löner är ni varmt välkomna att kontakta oss. Våra lönekonsulter håller sig alltid uppdaterade gällande lagar och avtal och kan hjälpa er skräddarsy rutiner och system utefter era behov.