Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

HOLDINGBOLAG – VARFÖR DU SKA SKAPA ETT

Äger du andelar eller aktier privat i ett aktiebolag som du bedriver verksamhet i? Om detta är fallet kan det vara bra att fundera på att starta ett holdingbolag. Det finns många fördelar för dig som äger aktier och andelar privat och startar ett holdingbolag. Det kan bland annat underlätta vid omstrukturering eller ägarförändringar i bolaget. I denna artikel kommer vi titta närmare på vad ett holdingbolag är samt hur det kan vara lönsamt för dig.

VAD ÄR ETT HOLDINGBOLAG?

Ett holdingbolag, eller förvaltningsbolag som det också kallas, är ett bolag som äger andelar eller aktier i andra företag, oftast i dotterbolag. Att starta ett holdingbolag är nästan det samma som att starta ett vanligt aktiebolag. Vanligtvis så startar man sitt holdingbolag genom verksamt.se och man skriver då exempelvis in i bolagsordningen att företaget ska bedriva sin verksamhet genom att äga aktier och andelar i olika företag. Man kan även köpa ett så kallat lagerbolag. Att köpa ett lagerbolag går väldigt fort och du kan komma igång nästan direkt. Kom ihåg bara att bolagets räkenskapsår startar när bolaget först registrerades hos Bolagsverket och inte när du köpte det.

AKTIVT ELLER PASSIVT HOLDINGBOLAG?

Ett holdingbolag kan vara aktivt eller passivt. Ett aktivt holdingbolag deltar direkt eller indirekt i förvaltningen av de bolag som de äger aktier eller andelar i. De anses då bedriva ekonomisk verksamhet. För att detta ska ske måste holdingbolaget utföra skattepliktiga tjänster åt dotterbolaget, vilket de i sin tur tar betalt för. Om holdingbolaget är aktivt har de oftast rätt att göra avdrag för ingående skatt på kostnader i verksamheten.

Ett passivt holdingbolag å andra sidan är ett bolag som inte är direkt eller indirekt aktivt i förvaltningen av dotterbolagen. Detta gör att de inte är en beskattningsbar person och kan inte göra avdrag för kostnader. Dvs ett passivt holdingbolag ingår inte i en ekonomisk verksamhet, vilket ett aktivt holdingbolag gör. 

Ett holdingbolag kan även vara både aktivt och passivt. Detta sker när man äger andelar i dotterbolag och är direkt eller indirekt aktiv i förvaltningen i vissa men inte i alla dotterbolagen. När detta sker är kostnaderna avdragsgilla för det som gäller de dotterbolag där man är aktiv i förvaltningen och för de dotterbolagen som man inte är aktiv i har man inte rätt att göra några avdrag för kostnader.

FÖRDELAR MED ETT HOLDINGBOLAG

Låt oss ta en titt på några att de största fördelarna med att skaffa ett holdingbolag. 

UPPARBETADE VINSTER

Om ditt/dina bolag har gått bra under de senaste åren så att man har fått en upparbetad vinst kan du skydda kapitalet genom att dela ut det till holdingbolaget. Att ha kvar kapitalet i det rörelsedrivande bolaget medför risker. Därför är det bra att ha hålla kapitalet i holdingbolaget. Beskattningen av vinsten sker sedan först när man väljer att ta utdelning för vinsten. Pengarna blir då säkrade på lång sikt. 

Kom ihåg att endast de fria egna kapitalet kan delas ut till holdingbolaget från dotterbolaget. Det är även viktigt att utdelning till holdingbolaget inte äventyrar dotterbolagets likviditet eller resultat. Därför måste man se till att dotterbolaget har god likviditet innan man gör utdelningen.

DRIVER BOLAG MED ANDRA

För dig som driver bolag med andra kan holdingbolag vara lönsamt när det kommer till utdelning. Normalt sett när man är en privatperson och driver bolag måste man dela schablonbeloppet med de andra delägarna på er K10 när man tillämpar den så kallade förenklingsregeln för utdelning. 

Låt oss titta på ett exempel. Säg att det finns två delägare som privat äger 50% vardera. Schablonbeloppet för K10 (2021) är 183 700 kr. Om man inte har ett holdingbolag blir schablonbeloppet 91 850 kr vardera. Skulle varje delägare istället äga 100% i ett holdingbolag får man ta del av hela schablonbeloppet på 183 700 kr och kan på så vis få en större utdelning. 

Var och en kan då också välja vad de vill göra med pengarna, om de ska investeras eller om man ska ta ut utdelningen privat. Man kan även vänta med att ta ut utdelningen ett par år och då skatta samma fast på en större summa. 

UNDERLÄTTA OMSTRUKTURERING ELLER FÖRSÄLJNING

Om du har ett holdingbolag som äger ditt aktiebolag kan det vara fördelaktigt om det sker omstruktureringar i bolaget. Det kan bland annat vara att man ska ta in en ny delägare i bolaget eller att en delägare behöver lösas ut ur bolaget. Om man planerar att sälja aktiebolaget i framtiden kan det också vara bra att äga aktierna eller andelarna genom ett holdingbolag. 

Om man säljer sin andelar eller aktier privat kan man råka ut för väldigt hög beskattning. Har man ett holdingbolag istället kan under vissa förutsättningar få en skattefri vinst på försäljningen. De skattefria vinsterna kan sedan användas för att investeras i andra bolag, delas ut till dig som privatperson eller pensionssparas. 

LÅNA PENGAR MELLAN BOLAG

Det är inte tillåtet att låna pengar mellan bolag om du äger dem privat. Men om de ingår i en koncern med ett holdingbolag som moderbolag är det tillåtet att låna pengar mellan bolagen.

JÄMNA UT RESULTATSKILLNADER

Om du driver en koncern kan man lämna så kallat koncernbidrag. Koncernbidraget kan sedan användas för att bland annat jämna ut resultatskillnader. Det man kan göra då är att man för över pengar mellan de olika bolagen. 

Man kan också använda koncernbidrag för att minska skatten i ett vinstdrivande dotterbolag genom att flytta över resultat till ett dotterbolag som redovisar en förlust. För att detta ska vara möjligt måste holdingbolaget ägt aktierna i dotterbolagen under hela räkenskapsåret. 

ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN STARTAR ETT HOLDINGBOLAG

När man väljer att upprätta ett holdingbolag så finns det vissa saker man måste ta i beräkning, nackdelar om man så vill säga. Med ett holdingbolag tillkommer mer administration i form av bokföring, redovisning, bokslut etc. Detta medför även ökad kostnad och mer arbete för dig som driver holdingbolaget. 

I många fall är ett holdingbolag den perfekta lösningen. Men det finns även tillfällen då det kan vara bättre att fortsätta att äga aktierna själv. Om du äger 4,1-49,9% av aktierna i ett bolag kan du utnyttja gränsbeloppet om du har möjligheten att ta ut “rätt” lön.

Det kräver även aktiekapital, 25 000 kr, vid uppstarten av holdingbolaget. Samt så är det viktigt att man ser till att man har all formalia på plats som aktieöverlåtelseavtal och eventuella reserver. Man måste även se till att man har räknat på skattesituationen så det inte uppstår några skattemässiga problem när man går från att ha ägt aktierna själv till att starta holdingbolaget.

SAMMANFATTNING

Vi hoppas att denna text har gett dig insyn i vad ett holdingbolag är samt hur det skulle kunna hjälpa dig som äger aktier eller andelar privat i ett aktiebolag som du är verksam i. Vill du veta mer eller ha hjälp med bokföringen och redovisningen för ett holdingbolag är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV. Vi besitter bred kunskap om både redovisning och revision inom olika företagsformer och branscher. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer!