Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Skattereglerna för fåmansföretag har gjorts om mer än en gång under åren och anses vara krångliga. Enligt ett nytt förslag ska dessa regler nu förenklas på en rad olika sätt. Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som haft i uppdrag att komma med nya förslag kring 3:12-reglerna, som handlar om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.

Vad är 3:12-reglerna?

De så kallade 3:12-reglerna är bestämmelser om hur ägare i fåmansbolag som är verksamma i betydande omfattning i bolaget ska beskattas för kapitalvinst och utdelning i bolaget. Utdelning kan bara beskattas upp till en viss nivå som inkomst av kapital. Över den nivån ska utdelning beskattas som inkomst av tjänst, upp till ett takbelopp, över vilket utdelning beskattas som inkomst av kapital, men till en högre skattesats.

Dessa regler har funnits sedan den stora skattereformen 1990-1991, när Sverige övergick till ett dualt skattesystem. Att dessa regler kallas “3:12” kommer av att regelverket fram till år 2000 fanns i 3:e kapitlet, 12:e paragrafen, i den dåvarande lagen om statlig inkomstskatt. Nu för tiden finner du reglerna i kapitel 56 och 57 i Inkomstskattelagen.

Vilka omfattas av 3:12-reglerna?

Vilka omfattas av 3:12-reglerna?

Regelverket omfattar bland annat delägare i fåmansföretag, särskilda delar i regelverket behandlar ägare som är verksamma i betydande omfattning och har en ägarandel som överstiger 4 procent. Det finns även regler för så kallade utomstående ägare.

Varför finns särskilda skatteregler för fåmansföretag?

I aktiebolag med många ägare anser lagstiftarna att det tydligt finns ett tvåpartsförhållande som gör att transaktioner mellan ägare och bolag kan värderas i ett skattemässigt hänseende korrekt sätt. I bolag med få ägare ser lagstiftarna däremot en risk att en ägare bestämmer hur överskottet ska hanteras utifrån vad som är mest fördelaktigt skattemässigt. Löneinkomster beskattas med högre marginalskatt än kapitalinkomster, därför anses det behövas regler för att hantera denna spänning.

Kapitalinkomster beskattas proportionellt med generellt 30 procent. Det fanns så kallade lättnadsregler i 3:12-systemet innan år 2006, men när dessa avskaffades sänktes skattesatsen för kapitalvinst och utdelning inom gränsbeloppet till 20 procent.

Förbättrade och förenklade 3:12-regler

Förbättrade och förenklade 3:12-regler

Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från kommittén som har haft i uppdrag att komma med nya förslag på skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, med andra ord 3:12-reglerna.

Regeringen genomför just nu en reformintensiv för att underlätta företagande i Sverige. I betänkandet föreslår kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag bland annat en ny modell för beräkning av gränsbeloppet. Denna modell innebär bland annat att dagens förenklingsregel och huvudregler ska slås ihop till en gemensam regel som ska användas av samtliga delägare, att alla ska få tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag, att dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och istället ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag, samt att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjligheten att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget.

Enligt kommitténs förslag ska dessa nya, förbättrade regler träda i kraft den 1 januari 2026. Förslaget från kommittén kommer nu att beredas i regeringskansliet. Läs mer om de förbättrade 3:12-reglerna hos Regeringskansliet.

Sammanfattning

Skattereglerna för fåmansföretag har ändrats flera gånger under åren och anses vara krångliga. Enligt ett nytt förslag ska dessa regler nu förenklas på mer än ett sätt. Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som haft i uppdrag att komma med nya förslag kring förbättrade 3:12-regler, som handlar om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag. I betänkandet finns förslag om bland annat en ny modell för beräkning av gränsbelopp.

Behöver ditt företag hjälp med revision, redovisning eller rådgivning? Kontakta oss på HQV så hjälper vi dig!

Vad gör en CFO? – Så lyckas du i rollen som CFO

Som CFO (Chief Financial Officer) har du ofta ansvar för fler områden, utöver redovisning och rapportering. Det sker snabba förändringar i vår omvärld som leder till bredare krav och du förväntas även kunna ge proaktiva råd som stöttar bolagets långsiktiga strategi. I...

Vad kostar en anställd?

Det finns en del kostnader när det kommer till att anställa personal, men vad kostar egentligen en anställd, förutom lönekostnaden? Ofta innebär en ny anställd även nya möjligheter för ditt företag, men innan du anställer är det bra att fundera över vilka kostnader...

Bli en attraktiv arbetsgivare med en tydlig pensionspolicy

Genom att ha en tydlig pensionspolicy kan du som arbetsgivare skapa trygghet, attrahera talanger och bidra till hållbarhet. Det finns goda möjligheter att visa på ansvar för både medarbetare och samhället i stort. I denna artikel går vi igenom vad en pensionspolicy är...

Avdrag för hemmakontor: Så fungerar det

I takt med den digitala utvecklingen har allt fler människor möjligheten att arbeta hemifrån, i synnerhet de som driver eget bolag så som aktiebolag eller enskild firma. Många företag ger dessutom sina anställda möjligheten att arbeta helt eller delvis hemifrån,...

Digital bokföring: Den moderna och effektiva metoden

Digital bokföring spar tid och underlättar för dig som tidigare har gjort mycket av redovisningsarbetet manuellt. Med digital bokföring får du förenklade processer, geografisk frihet och bättre tillgänglighet till information. Du slipper överfulla pärmar med papper,...

Tjänstepension: En grundläggande förmån för dina anställda

Innehållsförteckning Vad är tjänstepension? Varför bör arbetsgivare erbjuda tjänstepension? Vad innehåller en tjänstepensionsplan? Förmånsbestämd plan säkrar en viss pensionsnivå Premiebestämd plan sätts av i en försäkring Lyft värdet av det totala förmånspaketet...

Kontakta oss

Fylli formuläret nedan så hör vi av oss så snart som möjligt.

Kontaktuppgifter

Telefon

08-515 171 80

Email

info@hqvsthlm.se

Besöksadress & postadress:

Linnégatan 48A, (1 tr.)
114 54 STOCKHOLM