Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Likvida medel i ett företag är kontanter, värdepapper eller liknande tillgångar. Pengarna ska finns tillgängliga för företaget att använda. Annat ord för likvida medel i företag är “kassa”. Att ha likvida medel är viktigt för att kunna betala fakturor eller andra betalningar i företaget. När man analysera ett företags finansiella tillgångar talar man ofta om likviditet. Ett företags likviditet beskriver tillgången till likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder som företaget har. Om det finns lite likvida medel kallas det för likviditetsbrist. Då har företaget svårt att betala sin skulder och andra utgifter. För att långsiktigt kunna förbättra företagets likviditet behöver man stärka företagets kassaflöde.