Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

En revisor granskar och verifierar ett företags redovisning och förvaltning. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat. En revisor kan också agera som rådgivare för att förbättra rutiner eller besvara ekonomiska frågor i företaget. 

Ekonomiska föreningar (samt bostadsrättsföreningar) har krav på revisor. En del bolag måste även ha en godkänd/auktoriserad revisor enligt lag. Publika aktiebolag måste ha en revisor samt privata aktiebolag som uppnår minst två av följande 3 krav två år i rad:

  • Fler än 3 anställda i medeltal
  • En balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor
  • En nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor

Läs mer om hur du väljer rätt revisionsbyrå eller revisor för ditt företag.