Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad är ränta? Ränta är kostnaden som man måste betala för att låna pengar samt avkastningen på utlåningen som långivaren får. Ta till exempel en bank. Om du sätter in pengar på banken får du en inlåningsränta för att du förvarar dina pengar på din valda bank. Om du istället vill ta ett lån av banken, antingen privat eller i företaget, måste du istället betala utlåningsränta. 

  • Nominell ränta: Nominell ränta är den ränta som banker använder sig av vid lån till låntagarna och tar hänsyn till den förväntade inflationen. Enkelt beskrivet kan man räkna nominell räntan som realränta plus inflationen. Den nominella räntan inkluderar inte de avgifter som tillkommer med ett lån.
  • Realränta: Med realränta menas den ränta som erhålls om man räknar bort inflationen från den nominella räntan. Du får alltså fram realräntan genom att ta den nominella räntan minus inflation.
  • Effektiv ränta: Effektiv ränta beskriver den totala årliga kostnaden för ett lån. Alltså både den nominella räntan plus alla avgifter som tillkommer. Exempel på avgifter som tillkommer när man tar ett lån på en bank är aviseringsavgift och uppläggningsavgift. Många banker skyltar gärna med den nominella räntan till kunder, men det är den effektiva räntan som är viktigast när man planerar att ta ett lån över flera års tid då den berättar den totala kostnaden som kommer bli för lånet.
  • Reporänta: Reporänta är den ränta som Sveriges Riksbank använder för att betala ut kortfristiga lån till bankerna. Reporänta kallas även för styrränta då det styr och har direkt effekt på marknadsräntorna i landet. Genom att öka och minska reporäntan försöker Riksbanken motverka svängningar i konjunkturen.