Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Räntabilitet på sysselsatt kapital beskriver företagets lönsamhet till lånat och eget kapital. För att beräkna räntabilitet på sysselsatt kapital behöver man först addera ihop företagets rörelseresultat och finansiella intäkter. Sedan dividera man det med det sysselsatta kapitalet. Det sysselsatta kapitalet är antingen kapital som lånats ut av bank eller ägare och betalas tillbaka i form av ränta eller utdelning. För att räkna ut sysselsatt kapital tar man därför totala tillgångar minus räntebärande skulder.

Beräkning:
Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Sysselsatt kapital