Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och är den del av företagets tillgångar som kommer från lån, exempelvis från företagets ägare eller av en bank. Om tillgångarna kommer från lån av företagets ägare får ägaren ersättning i form av utdelning. Är det istället en bank som lånat ut tillgångar får de ersättning genom ränta. För att räkna ut sysselsatt kapital tar man balansräkningens totala tillgångar minus räntefria skulder. 

Totala tillgångar – Räntefria skulder = Sysselsatt kapital