Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Rörelseresultat beskriver skillnaden mellan ditt bolags rörelseintäkter och företagets rörelsekostnader. Man brukar finna rörelseresultatet om man tittar på på första delen av resultaträkningen. Det finns 3 olika mått som du kan använda dig av för att beräkna rörelseresultatet. Dessa är EBIT, EBITA och EBITDA. 

EBIT: 

Det flesta företag använder sig av EBIT för att beskriva måttet för rörelseresultatet. EBIT står för “Earnings Before Interest and Taxes”. Om man använder sig av EBIT måste man se till att man drar av avskrivningar och nedskrivningar från intäkter när man räknar ut rörelseresultatet. 

EBITA: 

Skillnaden mellan EBIT och EBITA är att man inte gör avdrag för nedskrivningar i intäkterna eftersom nedskrivningarna inte räknas som kostnader. Dock ska man fortfarande göra avdrag för avskrivningarna i intäkterna när man räknar ut rörelseresultatet. EBITA står för “Earnings Before Interest, Taxes and Amortisation”.

EBITDA: 

Många anser att EBITDA ger den minst rättvisande bilden av företaget. Detta i och med att man varken drar av avskrivningar eller nedskrivningar från intäkterna. Vilket leder till ett mer positivt rörelseresultat. EBITDA står för “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”.