Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad är en ekonomisk förening och hur startar man en? Det kommer vi kommer vi ta reda på i denna blogg! Vi kommer gå igenom allt från vad en ekonomisk förening är till vilka regler som gäller vid bokföring och upprättandet av årsredovisning. Låt oss börja med att besvara frågan: Vad är en ekonomisk förening?

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet och är en egen juridisk person. För att bilda en ekonomisk föreningen behöver man vara minst 3 eller fler fysiska eller juridiska personer. Föreningen är öppen för alla som uppfyller villkoren i stadgarna. Varje medlem i föreningen har i regel 1 röst och bygger på demokrati. Exempel på ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. 

Största fördelen med en ekonomisk förening är att medlemmarna i föreningen aldrig kan förlora mer än investerat kapital. De är alltså inte personligt ansvariga för föreningens skulder. Varje medlem i föreningen betalar en insats, dvs investerar ett kapital, och betalar eventuellt en årlig medlemsavgift. 

Starta en ekonomisk förening

Det första man måste göra om man vill starta en ekonomisk förening är att besluta om att starta. Som tidigare nämnt måste det finns minst 3 medlemmar som vill gå ihop och starta föreningen. Vid beslutet om att starta en ekonomisk föreningen ska man även bestämma styrelsen, stadgarna och revisor

Nästa steg är att du som medlem ska betala en insats för att gå med i föreningen. Hur mycket man ska betala i insats står skrivet i stadgarna. Det framgår även vart man ska betala pengarna. 

På verksamt.se anmäler man sedan att man vill starta föreningen. Detta måste ske inom 6 månader efter man har bestämt om att starta föreningen. Man betalar då även en avgift på 1300 kr om du använder deras e-tjänst. För pappersblankett är priset 1600 kr.

Därefter beslutar Bolagsverket om den ekonomiska föreningen ska godkännas. När föreningen är godkänd får man ett organisationsnummer och blir en juridisk person. Handläggningstiden brukar vara ett par veckor. Vid godkännande skickar Bolagsverket ut ett registreringsbevis samt en kopia på stadgarna. Så fort du har fått organisationsnumret kan ni starta driva verksamheten. Efter registreringen har föreningen 4 veckor på sig att anmäla verklig huvudman. 

Ekonomisk förening bokföring

Alla ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga. Föreningen måste föra sin bokföring löpande. Med löpande bokföring menas att kontant affärshändelser ska bokföras senast nästkommande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. 

Ekonomisk förening årsredovisning

En ekonomisk förening måste ha en revisor och upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut. Om föreningen räknas som mindre kan man välja att upprätta årsredovisningen antingen enligt K2 eller K3 regelverket. Räknas föreningen som större måste man upprätta årsredovisningen enligt K3 regelverket. Skulle föreningen vara ett moderföretag ska man istället upprätta en koncernredovisning. Omfattas föreningen av IAS ska man upprätta koncernredovisningen enligt internationella redovisningsregler.

Om föreningen räknas som större eller är del av en koncern ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket senast 1 månad efter att styrelsen har fastställt balansräkningen och resultaträkningen under föreningsstämman. Föreningsstämman måste ske inom 6 månader efter räkenskapsåretsslut. Samtliga styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen.

Årsredovisningen ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning, förvaltningsberättelse, noter och om föreningen räknas som större ska man även skicka med en kassaflödesanalys. Ytterligare ska man skicka in fastställelseintyg (original) från föreningsstämman där balansräkningen och resultaträkningen fastställdes och en revisionsberättelse. Om föreningen är moderföretag i en koncern ska man skicka in en koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

Avveckla en ekonomisk förening

Hur ska man gå tillväga om man vill avveckla en ekonomisk förening? Det finns 5 olika sätt som man kan avveckla en ekonomisk förening. Det första är genom en likvidation. Andra sättet är genom en fusion när föreningen går upp i en annan förening. Det tredje är genom förenklad avveckling. Med det menas att man upplöser föreningen utan en likvidation. 

Det fjärde sättet är genom konkurs. Konkurs är när föreningen inte kan betala sina skulder och inte längre kan bedriva sin verksamhet. Sista och femte sättet är när man inte har bedrivit verksamhet på många år i föreningen. Då kan man ansöka om bli borttagen från registret. Det måste ha gått minst 10 år sen man bedrev verksamhet för att kunna ansöka om detta. 

Likvidation av föreningen kan ske på två olika sätt. Antingen genom frivillig likvidation eller genom tvångslikvidation. En frivillig likvidation bestäms på en föreningsstämma. För att föreningen ska likvideras måste minst två tredjedelarna av rösterna säga ja till likvidationen. 

Tingsrätten och Bolagsverket kan besluta om tvångslikvidation för föreningen. Tingsrätten kan bland annat besluta om likvidation om antalet medlemmar i föreningen blir mindre än 3 eller om verksamheten i föreningen inte bedrivs på det sätt som beskrevs vid registreringen. Bolagsverket kan tvångslikvidering föreningen om årsredovisning och revisionsberättelse inte inkommer inom 11 månader efter räkenskapsåretsslut. 

Sammanfattning

Har du fler frågor angående ekonomiska föreningar eller vill komma i kontakt med en revisor för en ekonomisk förening är det bara att höra av dig till oss. På HQV har vi lång erfarenhet av arbete med föreningar och organisationer. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.