Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vill du köpa ett befintligt företag? Då har du kommit rätt! I denna blogg kommer vi gå igenom allt du behöver veta kring att köpa ett aktivt/vilande aktiebolag eller ett lagerbolag. Vi går även igenom steg för steg hur processen ser ut för ett aktivt aktiebolag jämfört med ett lagerbolag. Låt oss börja med att gå igenom de olika alternativen som finns för att köpa ett aktiebolag. 

Köpa aktiebolag 

Det finns två olika sätt att gå tillväga när man har bestämt sig för att köpa ett aktiebolag. Det ena är att man köper ett aktivt eller vilande aktiebolag med en fungerande verksamhet eller så köper man ett lagerbolag. Anledningen att en person väljer att sälja sitt aktiebolag kan vara många. Det kan hända att personen planerar att gå i pension, saknar kapital att vidareutveckla verksamheten eller helt enkelt vill hålla på med något annat. 

Läs mer om att sälja företag

Köpa ett aktivt aktiebolag 

En stor fördel med att köpa ett aktivt aktiebolag är att företaget ofta har en bra kreditvärdering. Allting är också redan registrerat hos Skatteverket så man kan direkt fortsätta att driva verksamheten. Då det redan finns en etablerad kundkrets och kontrakt med leverantörer kan man fokusera på att utveckla verksamheten istället för att börja helt från början. 

Steg för steg vid köp av ett aktivt aktiebolag 

Det första du måste göra när du har bestämt dig för att köpa ett aktivt aktiebolag är att förbereda dig väl. Samla så mycket information som möjligt om bolaget du vill köpa, gärna flera år tillbaka i tiden. Gå igenom årsredovisningar, avtal och skattebetalningar. Se också till att göra en kreditupplysning och titta om det finns betalningsanmärkningar. Kontrollera även marknaden, vilka konkurrenter finns och hur ser utvecklingen ut? 

Om din analys ser bra ut är det dags att ta nästa steg vilket kommer vara själva förhandlingen. I förhandlingen ska man komma överens om priset samt vad som ska finnas med i avtalet. Börja med priset samt hur betalningen ska ske. Därefter är det viktigt att man går igenom information till personal, garantier för tillgångar, konkurrensbegränsningar och bolagets avtal. Det ska också finnas bilagor med bolagets budget, bokslut, årsredovisning, lagerlista etc. Sist men inte minst måste ni kommer överens om vad som ska ske ifall brister eller fel uppkommer.

Köper man ett större bolag är det alltid bäst att ta hjälp av en revisor som granskar bolaget. Här kan det också vara bra att få en extra värdering för att se att priset på bolaget överensstämmer med bolagets värde. När detta är gjort kan man skriva på avtalet. Både säljaren och köparen ska få varsitt exemplar av avtalet och bilagor. Avsluta med att gå ut med information om ägarbytet till alla berörda, såsom leverantörer, anställda och banker. 

Köpa ett vilande aktiebolag 

Ett vilande aktiebolag har också sina fördelar. Precis som ett aktivt aktiebolag är allting redan registrerat hos Skatteverket så man kan snabbt komma igång och driva verksamheten. En annan stor fördel med ett vilande aktiebolag är att priset för bolaget brukar vara ganska lågt. Oftast får man köpa bolaget för företagets faktiska värde. I och med att bolaget tidigare har bedrivit verksamhet aktivt har bolaget ofta bra kreditvärdering vilket kan hjälpa till vid ansökan om nya krediter. 

Köpa lagerbolag 

Att köpa ett lagerbolag är ett snabbt alternativ för att starta aktiebolag. Man köper då ett redan färdigregistrerat aktiebolag som inte tidigare har bedrivit verksamhet. En stor fördel med att köpa ett lagerbolag är att de få risker som kommer med bolaget till skillnad mot ett bolag som bedriver eller har tidigare bedrivit verksamhet. På bara några timmar kan man komma igång med sitt bolag. Vi förklarar köpprocessen lite närmare här nedan. 

Steg för steg vid köp av ett lagerbolag 

Om du har bestämt dig för att köpa ett lagerbolag är det första du måste göra att komma i kontakt, oftast över nätet, med ett företag som säljer lagerbolag. När man har funnit ett bra företag som handlar med lagerbolag behöver man fylla i en ändringsanmälan som ska skickas in till Bolagsverket. I ändringsanmälan ska man bland annat fylla i förslag på företagsnamn, ändring av verksamhetsbeskrivning, styrelseledamot och styrelsesuppleant samt ändring av företagsadress. 

Det är säljarens ansvar att ta fram bolagsstämmoprotokoll samt andra nödvändiga handling inför köpet. Därefter är det dags att lösa ut säljarens aktiekapital som normalt ligger mellan 25 000 kr – 100 000 kr. Man betalar även ett pris för lagerbolaget. Priset består av de kostnader som varit i och med registreringen av aktiebolaget samt kostnader för själva arbetet att registrera bolaget. Normalt sett brukar detta totalt gå på 5 000-10 000 kr. 

När summan är betald och ändringsanmälan är inskickad får man generalfullmakt över bolaget. Man kan då starta driva bolaget direkt. Ändringsanmälan brukar ta ca 2 veckor men eftersom man redan har tillgång till organisationsnumret kan man starta direkt. 

Aktie- andelsköp 

Om du väljer att köpa hela bolaget köper du samtliga aktier eller andelar i verksamheten. Där tillkommer även organisationsnummer och företagsnamnet på bolaget samt hela verksamhetens tillgångar, skulder, personal och avtal mm. Beroende på om bolaget är börsnoterat eller inte så kan prissättningen skilja sig åt. Är företaget börsnoterat är det pris per aktie som framgår på börskursen för aktien när kontraktet skrivs. 

Om bolaget istället är privat eller har andelar i ett handelsbolag eller ekonomisk förening måste du tillsammans med ägaren komma fram till ett pris och villkor för köpet. Betalningen av bolaget får inte göras av bolagets egna medel. Det är förbjudet enligt aktiebolagslagen att låna pengar av aktiebolaget. Så för att finansiera köpet måste man gå in med eget kapital eller kapital i form av lån. 

Inkråmsaffär 

En inkråmsaffär kan passa dig som vill inte vill köpa en hel verksamheten utan är mer intresserad av att köpa tillgångarna i företaget eller utvalda delar. Tillgångar i bolaget kan vara till exempel vara maskiner och varulager men också immateriella rättigheter som patienter och avtal. I detta ingår inte själva firman, det vill säga företagsnamnet och organisationsnumret. Tillgångarna kan du betala helt eller delvis genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till tillgången du köper. 

Vid en inkråmsaffär är det viktigt att bolagets avtalsparter godkänner dig som köpare att gå in som ny avtalspart. Om detta inte sker ligger skyldigheterna kvar hos säljaren. Därför är det viktigt att man får godkännande hos avtalsparterna innan man genomför köpet. Görs inte detta kan det ställa till stora problem både för dig som köpare och säljaren av inkråmet. 

Sammanfattning 

För dig som har funnit ett bolag som ska säljas kan ett aktivt aktiebolag passa bra. Vill man istället komma igång snabbt och man inte hinner vänta är lagerbolag ett bra alternativ. Har du ytterligare frågor kring att köpa aktiebolag eller vill ta hjälp av en revisor för att granska ett bolag kan du höra av dig till oss på HQV. Vi har lång erfarenhet av arbete med aktiebolag inom olika branscher.