Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vad är enkla bolag och hur fungerar de? Enkla bolag kan skapas när man exempelvis vill samarbeta på ett projekt ihop men inte vill starta företag tillsammans. I denna artikel går vi igenom fördelarna och nackdelarna med enkla bolag och vad som gäller kring registrering och bokföring.

Vad är enkla bolag?

Enkla bolag är när två eller fler personer samarbetar och bedriver verksamhet tillsammans utan att starta ett handelsbolag/kommanditbolag eller aktiebolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person. Personerna som samarbetar i det enkla bolaget kallas för bolagsmän. Varje bolagsman ansvara själva för sin del av tillgångarna och skulderna i det enkla bolaget eftersom bolaget inte är en juridisk person.

För och nackdelar med enkla bolag

Fördelen med enkla bolag är att de inte kostar något, allt som behövs är att man kommer överens om att samarbeta tillsammans. Vilket gör att man kan sätta egna regler kring själva samarbetet. Man kan alltså starta direkt då man inte behöver ansöka om att registrera ett enkelt bolag. 

Största nackdelen med enkelt bolag är att det inte är en juridisk person. Vilket betyder att bolaget inte kan äga några tillgångar eller ansvara för skulder i verksamheten. Driver man enskild firma är ansvaret kvar hos firman och man är då personligen ansvarig för företagets skulder. En annan nackdel kan vara om man vill avbryta samarbetet eller sälja sin del i verksamheten, vilket kan leda till tvister.

Är det en större verksamhet man planerar att bedriva tillsammans finns det bättre företagsformer där bolaget blir en juridisk person istället. Vilket skulle göra bolaget ansvarig för skulder och kunna gå in i avtal med andra. Men har ni en utsatt tid för samarbetet eller tvekar ni på hur länge samarbetet kommer pågå kan enkla bolag vara en bra idé. Man kan alltid vid ett senare tillfälle ändra företagsformen till en annan.

Registrera enkla bolag

Enkla bolag kan inte registreras. Istället är det bolagsmännen som samarbetar i det enkla bolaget som kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsmännen registreras under sitt namn och kan vara både fysiska och juridiska personer. Det enkla bolaget får inte något organisationsnummer eller företagsnamn i samband med bolagsmännens registrering. 

Exempel på enkla bolag

Vanliga exempel på enkla bolag är när företagare väljer att arbeta tillsammans på ett projekt. Det handlar då ofta om en tidsbegränsad period. Det kan exempelvis vara ett byggprojekt där olika företag gått samman för att bygga en ny byggnad. Ett annat exempel är aktiesparklubbar där personer köper aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i klubben. Det handlar ofta om tipsbolag eller lotteribolag där man äger aktierna tillsammans.

Bokföring och årsredovisning

Eftersom enkla bolag inte är en juridisk person är bolaget inte bokföringsskyldig och behöver inte upprätta årsredovisning. Istället är det de fysiska eller juridiska personerna som samarbetar som är skyldiga att föra bokföring för den näringsverksamhet de bedriver i det enkla bolaget. Man kan välja mellan att föra bokföring var och en för sig eller ha en gemensam bokföring för bolaget. Man kan även då vara skyldiga att upprätta årsredovisning.

Sammanfattning

Har du flera frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på HQV. Vi har lång erfarenhet av såväl redovisning som revision inom olika företagsformer. Vi erbjuder även rådgivning inom många av de frågor som ett företag kommer i kontakt med. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer.