Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

2021 sänktes bolagsskatten ytterligare från 21,4% till 20,6%. Bolagsskatt, corporate tax på engelska, är en skatt som alla aktiebolag ska betala på sin skattepliktiga vinst. I denna artikel kommer vi gå igenom historiskt hur bolagsskatten har sänkts i Sverige genom åren samt vad preliminärskatt och dubbelbeskattning är.

Sänkt bolagsskatt 2021

Från och med 2021 har bolagsskatten sänkts till 20,6%. Sedan 1980-talet har bolagsskatten minskat. Bolagsskatten låg då på hela 52% och kunde bli ända upp till 57% i och med den ytterligare vinstdelningsskatt som skulle finansiera löntagarfonderna. Anledningen till att bolagsskatten kunde vara så hög var de generösa avdrag som företagen kunde göra vid investeringar. 1990 gjordes en stor skattereform och man sänkte då bolagsskatten med hela 22% till en bolagsskatt på endast 30%. Man tog då även bort den särskilda vinstdelningsskatt som tidigare fanns.

Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt är statlig skatt som aktiebolag och ekonomiska föreningar ska betala på skattepliktig vinst. Skattepliktig vinst är den vinst som företaget/föreningen har efter att alla avdrag har gjorts. Skatten som ska betalas är proportionell, med det menas att samma procentsats används oberoende av hur stor skattepliktig vinst aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen har gjort. Bolaget/föreningen lämnar alltså in sin egen deklaration (inkomstdeklaration 2) och betalar sin skatt. Handelsbolag/kommanditbolag samt enskilda firmor är inte subjekt till bolagsskatt. Istället betalar varje delägare skatt på sin andel av vinsten.

Preliminärskatt

Ett aktiebolag ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare vid uppstart. Vid ansökan ska man även ange förväntat resultat som ligger till grund för den preliminärskatt som ska betalas varje månad av aktiebolaget. Om resultatet inte motsvarar det förväntade resultatet kan man ändra detta genom att ange nya uppgifter i en preliminär inkomstdeklaration. Genom att ändra uppgifterna i tid slipper du risken att behöva betala kvarskatt. Om man har betalat in för mycket preliminärskatt kommer bolaget få tillbaka det överskjutande beloppet.

Dubbelbeskattning

Med dubbelbeskattning menas att beskattningen sker i två skeden. Först betalar aktiebolaget som är en juridisk person bolagsskatt på bolagets skattepliktiga vinst. Detta kallas för förstaledsbeksattning. Därefter betalar delägarna utdelnings- eller kapitalvinstbeskattning på den utdelning eller vinst de tar ut i bolaget. Vilket är det andra ledet i dubbelbeskattningen. Delägarna kan också välja att ta ut vinsten i bolaget som lön. Sociala avgifter och skatt ska då betalas på den lön som tagits ut av delägaren. Hur stor skatt som ska betalas in andra ledet beror på vilken form delägaren har valt att använda för vinsten, till exempel genom lön eller utdelning.

Sammanfattning

Har du fler frågor gällande bolagsskatt eller preliminärskatt för ditt aktiebolag är du varmt välkommen att kontakta oss på HQV Stockholm. På HQV Stockholm arbetar vi alltid för att kunna ge våra kunder de resurser de behöver.