Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Räntetäckningsgrad visar företagets kapacitet att generera tillräckligt stort överskott för att täcka alla sina finansiella kostnader. Räntetäckningsgrad kallas även ibland för förräntningsmarginalen. Ett kvotvärde under 1,0 innebär att företag redovisar en nettoförlust och indikera på kommande likviditetsproblem.

Beräkning:
Räntetäckningsgrad = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Finansiella kostnader