Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

du Pont modellen är utvecklat av ett amerikansk företag som bär samma namn och beskriver hur effektivt ett företag använder sina resurser i förhållande till dess omsättning. Genom att göra denna beräkning får företaget en insikt i vad som behöver göras för att höja lönsamheten i företaget. För att höja resultatet kan företaget antingen öka omsättningshastigheten eller vinstmarginalen. 

Beräkning:

Räntabilitet = Vinstmarginal x Kapitalets omsättningshastighet