Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vinstmarginal beskriver hur mycket vinst företaget får för varje omsättningskrona. Vinstmarginalen kan förbättras genom att öka försäljningen eller alternativt minska verksamhetens kostnader. Det är viktigt att ha i åtanke när man räknar på företagets vinstmarginal att det inte tar hänsyn till hur väl företaget har lyckats. Detta i och med att man inte inkluderar hur företaget har finansierat sin verksamhet. Man bör därför främst använda nyckeltalet för att analysera och jämföra konkurrenter eller hela marknader. 

Beräkning:
Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnad) ÷ Försäljning