Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Bolagsstyrning, corporate governance på engelska, beskriver hur ett aktiebolag ska styras och ägas. God bolagsstyrning syftar på att bolaget sköts hållbart, effektivt och så ansvarsfullt som möjligt för att skapa värde för sina intressenter och förverkliga affärsstrategier. Det finns fyra olika organ inom bolagsstyrningen. Dessa är styrelse, VD, bolagsstämma och revisor

Aktiebolag i Sverige ska följa aktiebolagslagen som innehåller regler om bolagets organisation. Som komplement till aktiebolagslagen finns det en bolagskod som innehåller regler och praxis som bolagen kan välja att följa helt eller delvis beroende på vad de anser kommer leda till bättre bolagsstyrning. En väl fungerande bolagsstyrning är förutsättning för ett fungerande näringsliv.