Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Vid en anställning är det viktigt att man känner till de olika anställningsformer som finns. Både för dig som arbetsgivare men också för den som ska bli anställd. I dagens blogg kommer vi gå igenom tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Vi går även igenom vad som gäller om man har haft en tidsbegränsad anställning på samma företag under en längre period. Det kan nämligen leda till en tillsvidareanställning. Vi avslutar med att gå igenom vad som bör finnas med i ett anställningsavtal. 

Olika anställningsformer 

I Sverige finns det två olika anställningsformer. Dessa är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Provanställning kanske du också har hört talas om! Det är en tidsbegränsad anställning som vid provanställningensslut över går till en tillsvidareanställning. Att vara tydlig med vilken anställningsform som gäller för ett arbete är otroligt viktigt för att det inte ska uppstå problem och oklarheter längre fram. Vi rekommenderar därför att du alltid skriver ett skriftligt anställningsavtal med personen ni planerar att anställa. Men mer om anställningsavtal längre ner! Låt oss börja med att gå igenom de olika anställningsformerna en för en. 

Tillsvidareanställning 

Tillsvidareanställning, eller fast anställning som det också kallas, är den vanligaste anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden. Till skillnad från en tidsbegränsad anställning finns det inget slutdatum för en tillsvidareanställning. Man vet alltså inte i förväg hur lång tid anställningen kommer att pågå. 

En tillsvidareanställningen brukar ses som fördelaktigt för både arbetsgivaren men framförallt för den anställde. En tillsvidareanställning kan avslutas på olika sätt. Det kan exempelvis vara att den anställda går i pension, väljer att säga upp sig eller blir uppsagd. För att en anställd med tillsvidareanställning ska bli uppsagd måste det finns “saklig grund” för uppsägning. 

Saklig grund för uppsägning kan ske på endast två sätt. Antingen genom arbetsbrist där det inte längre finns behov för rollen eller genom personliga skäl. Arbetsbrist brukar vara de situationer där det inte finns personliga skäl till uppsägningen. Det kan till exempel vara att det inte tidigare arbetsuppgifter finns kvar eller att företaget behöver omstruktureras. Innan uppsägningen kan ske måste arbetsgivaren undersöka om det finns möjligheter för omplacering av den anställde. 

Vid personliga skäl handlar det om att den anställda inte följt det som står skrivet i anställningsavtalet. Det kan till exempel handla om att man har uppfört sig illa på arbetsplatsen eller inte skött sina arbetsuppgifter som man ska. Om det är stora händelser där man gjort grövre överträdelser kan det till och med handla om att bli avskedad. Vid avsked har man ingen uppsägningstid eller rätt till lön som man har rätt till vid en uppsägning. 

Tidsbegränsad anställning 

Tidsbegränsad anställning är en anställning som sträcker sig från ett startdatum till ett slutdatum. Det finns alltså en bestämd tid över hur lång anställningen kommer att vara. Därför är det viktigt att det framgår i avtalet att det är en tidsbegränsad anställning. Inom tidsbegränsad anställning finns det olika former. Dessa är bland annat allmän visstidsanställning, provanställning, vikariat och säsongsarbete som vi kommer gå igenom var för sig här nedan. 

Allmän visstidsanställning 

Allmän visstidsanställning är den vanligaste formen av tidsbegränsad anställning. Vid en allmän visstidsanställning anställs den anställda för ett visst arbete eller under en utsatt tid. Till skillnad från ett vikariat behöver det inte finnas någon anledning för anställningen. Anställningsformen är speciellt vanlig bland projekt eller när det råder arbetsstopp. 

Om den anställda har varit visstidsanställd i mer 2 år under en 5 årsperiod övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Förutsättningarna för anställningen kommer vara densamma som för den allmänna visstidsanställningen. Om visstidsanställningen har pågått i mer än 12 månader under en 3 årsperiod har man företrädesrätt till återanställning. Förutsättningen för att det ska gälla är att personen i fråga har de kvalifikationer som krävs för arbetet. 

Provanställning 

Innan en tjänst blir tillsvidare brukar företag ha provanställning på max 6 månader. En provanställning är bra både för arbetsgivaren och för den anställde. Under provanställningen får man chansen att prova på jobbet för att se om det passar och arbetsgivaren får tillfälle att se om den anställda klarar av arbetsuppgifterna och fungerar socialt på företaget. När provanställningen är slut kommer anställningen automatiskt gå över till en tillsvidareanställning om inget annat avtalas. 

Enligt lag får inte en provanställning vara mer än 6 månader. Har man kollektivavtal kan detta se lite annorlunda ut. Det kan ibland vara både kortare och längre provanställning. Har man varit anställd tidigare eller vikarie kan man inte bli provanställd av företaget. Vid provanställning finns det ingen uppsägningstid. Istället har man rätt att 14 dagar i förväg bli underrättad om att provanställningen kommer att upphöra. Vid uppsägning av en provanställd behöver ingen anledning ges. Varken från den anställda eller arbetsgivaren. 

Vikariat 

Vid vikariat hoppar man in som ersättare för en person som till exempel är föräldraledig, sjuk, på semester eller på tillfälligt annat uppdrag. Det kan också handla om ett vikariat tills en tjänst är permanent tillsatt. Under vikariatet sköter vikarien den andra anställdas arbetsuppgifter. I tidsbegränsade anställningsavtalet ska det framgå för vem man vikarierar. Det ska även finnas med ett slutdatum för vikariatet. 

Om vikariatet har pågått mer än 12 månader under en 3 årsperiod har man rätt att 1 månad innan vikariatet upphör få ett skriftlig besked av arbetsgivaren. Skulle man ha haft ett vikariat i sammanlagt mer än 2 år hos samma arbetsgivare under en 5 årsperiod kommer anställningen automatiskt gå över till en tillsvidareanställning. 

Säsongsanställning 

Vid säsongsanställning utför man ett arbetet som är under vissa perioder på året. Anställningstiden för säsongsanställning är alltså från starten av säsongen till slutet. Det kan exempelvis vara skördesäsong inom lantbruk eller jordgubbsplockning under sommarsäsongen. Andra vanliga säsongsanställningar är turism under sommaren och skidinstruktör under vintersäsongen. 

Om säsongsanställningen har pågått mer än 6 månader under 2 års tid vid säsongen slut har man företrädesrätt till återanställning. Är inte återanställning möjlig nästa säsong måste man som arbetsgivare meddela detta senast 1 månad innan den nya säsongen ska starta. 

Vad ska finnas med i ett anställningsavtal? 

När man anställer personal är det viktigt att man går igenom anställningen noga så inga oklarheter kommer upp längre fram. Ett anställningsavtal kan antingen vara muntligt eller skriftligt. Vi rekommenderar dock att man skriver ett anställningsavtal då det kan vara svårt att minnas det man sagt tidigare. 

Väljer man att inte göra ett skriftligt anställningsavtal måste man ändå enligt LAS-reglerna som arbetsgivare lämna skriftligt information rörande anställningen till den anställde. I den skriftliga informationen ska det framgå alla anställningsvillkor och detta måste göra senast 1 månad efter anställningen har startat. Nedanstående går vi igenom de punkter som ska finnas med i ett skriftligt anställningsavtal. 

Skriftligt anställningsavtal: 

– Arbetsgivarens namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer – Den anställdes namn, adress, telefonnummer 

– Tillträdesdagen för anställningen 

– Anställningsform (tidsbegränsad, provanställning, tillsvidareanställning etc.) – Tjänstetitel samt arbetsuppgifter 

– Varifrån arbetet ska utföras 

– Uppsägningstid vid tillsvidareanställning 

– Prövotiden ska framgå för provanställning 

– Slutdag ska framgå om det gäller tidsbegränsad anställning 

– Arbetstid 

– Lön och andra förmåner 

– När lönen ska betalas ut och hur ofta 

– Villkor för semester 

– Tjänstepension 

– Eventuellt kollektivavtal 

– Försäkringar för den anställde som tecknas av arbetsgivaren – Villkor för utlandsjobb 

– Övriga upplysningar (tystnadsplikt, konkurrensförbud) 

Innan man skriver på anställningsavtalet bör man noga läsa igenom det. Om du känner dig osäker kan det vara bra att ta hjälp av en närstående att läsa igenom avtalet. Båda parter måste vara hundra överens innan avtalet skrivs på. Så var inte rädd för att be om tid för att hinna läsa igenom allt i lugn och ro. 

Anställningsavtal mall 

Här finner du anställningsavtal mallar gällande provanställning, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning

Sammanfattning 

Har du fler frågor kring anställningsformer eller anställningsavtal är det bara att höra av dig till oss. Vår lönekonsult på HQV har lång och gedigen erfarenhet av arbete gällande löneadministration inom olika företagsformer. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om de tjänster vi erbjuder!