Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

AKTIEBOK OCH AKTIEBREV

Alla aktiebolag i Sverige måste föra en aktiebok. I aktieboken ska det framgå vem som är ägare till aktierna i bolaget. I denna artikel beskriver vi allt du behöver veta gällande vad en aktiebok är, vem som bär ansvar för aktieboken, vad aktiebrev är och hur du går tillväga om du skulle tappa bort ditt aktiebrev och vill ansöka om ett nytt.

VAD ÄR EN AKTIEBOK?

Alla aktiebolag i Sverige måste ha en aktiebok och den beskriver vem eller vilka som äger aktier i bolaget. Aktieägarna kan vara både fysiska och juridiska personer. Aktieboken kan föras i både pappers – eller elektroniskt format och måste innehålla vissa grundläggande uppgifter som beskriver ägarens namn och personnummer/organisationsnummer, aktiernas nummer och datum när aktieägaren infördes i aktieboken.

Beroende på vilken typ av aktier det är kan man även behöva inkludera information om de olika aktieslagen i aktieboken. Begränsningar gällande äganderätten ska också framgå i aktieboken. Om en aktieägare har bett om ett aktiebrev ska man även notera datumet för utfärdandet i aktieboken.

ANSVARIG FÖR AKTIEBOKEN

Ansvarig för att aktieboken är aktiebolagets styrelse. Det är styrelsens uppgift att uppdatera aktieboken ifall det sker ägarförändringar eller att nya aktier ges ut på marknaden. Det är den enskilde aktieägares ansvar att anmäla förändringar till styrelsen. Styrelsen har alltså ingen plikt att själva undersöka om aktieboken behöver uppdateras. 

Uppgifterna i aktieboken är offentliga och vem som helst kan be om att få titta på dem. Efter avveckling av bolaget ska ägarhistoriken i aktieboken sparas i minst 10 år. Om inte aktieboken sköts rätt kan man behöva betala böter eller fängelse upp till 1 år. 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT FÖRA AKTIEBOK?

Som nämnt tidigare måste alla aktiebolag i Sverige se till att föra och uppdatera aktieboken. Om man inte sköter detta kan man behöva betala böter eller till och med hamna i fängelse. Genom att föra och uppdatera bolagets aktiebok får man en överblick över aktiebolagets alla aktieägare. Vilket är väldigt viktigt att hålla koll på, speciellt om man planerar att sälja bolaget. 

Aktieboken avgör även vem som är berättigad att ta del av vinstutdelningen som bolaget gör samt vem som har rätt att rösta under på bolagsstämman. Låt oss ta en närmare titt på aktiebrev.

VAD ÄR ETT AKTIEBREV?

Aktiebrev visar ägarskap av en aktie i aktiebolaget. Det är inte obligatoriskt för aktiebolag att dela ut aktiebrev till aktieägarna. Istället delas bara aktiebrev ut på begäran av aktieägaren. En anledning till utdelning av aktiebrev kan vara att man ska pantsätta sin aktier vid ett lån hos banken som en säkerhet. Ett aktiebrev kan bestå av en eller flera aktier. 

AKTIEBREV INNEHÅLL

På aktiebrevet ska det tydligt framgå bolagets organisationsnummer och ifall bolaget är privat eller publikt. Aktieägarens namn och personnummer eller företagets namn och organisationsnummer ska även framgå på aktiebrevet. Först när personen eller företaget i fråga har registrerats i aktieboken får man be om ett aktiebrev. 

Vanligtvis behöver man inte ta fram sina aktiebrev så många gånger glöms och tappas aktiebrev bort. Detta kan leda till stora problem om man tänker sälja bolaget. Vid försäljning måste alla aktiebrev vara insamlade för att visa vilka som äger aktier i bolaget. Om ni inte har möjlighet att samla alla aktiebrev samman kan man vara tvungen vid en försäljning att sänka köpeskillingen eller att köparen tackar nej till affären.

DÖDANDE AV AKTIEBREV

Om ditt aktiebrev har kommit bort kan man ansöka hos Bolagsverket att döda aktiebrevet. Processen kan ta upp till 1,5 år innan du kan ansöka om ett nytt aktiebrev hos aktiebolaget. För att ansöka om dödande av aktiebrev måste man fylla i en anmälan, anmälan hittar du här

  • Anmälan skall vara underskriven av personen som förlorat brevet eller företrädare för det företag som äger aktiebrevet. 
  • Sedan betalar man avgiften till Bolagsverket. Kostnaden för att ansöka om dödande av aktiebrev som kommit bort kostar 950 kr.
  • Därefter kontaktas aktiebolag där du har ansökt om att döda aktiebrevet.
  • Bolagsverket kommer sedan under minst ett års tid göra ett föreläggande i Post och Inrikes Tidningar där personer kan anmäla sig ifall de vet något om aktiebrevet.
  • När tiden är slut kommer ett beslut tas av Bolagsverket som skickas hem till dig som ägare av det försvunna aktiebrevet.
  • Om aktiebrevet är besultat att dödas kan man höra av sig till aktiebolag för att begära ett nytt aktiebrev. 

Om ett aktiebrev inte längre behövs kan man också välja att makulera aktiebreven. När aktiebreven makuleras är det viktigt att man är väldigt noggrann och dokumenterar processen så att ingen kan komma i efterhand och säga att aktiebrevet bara har tappats bort. Det kan vara värt att tänka över att makulera aktiebreven ifall det finns en risk att de kan bli borttappade i framtiden.

MALL FÖR AKTIEBOK OCH AKTIEBREV

På Bolagsverkets hemsida kan du finna mall för både aktiebok och aktiebrev. 

AVSTÄMNINGSBOLAG

Aktiebolag kan ansöka om att bli ett avstämningsbolag. I ett avstämningsbolag är alla aktier registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. I ett avstämningsbolag delar man inte ut aktiebrev till aktieägarna. Istället förs allt genom ett kontobaserat system som aktieägarna har inloggning till. Efter registrering hos värdepapperscentralen kan bolaget välja att överlämna ansvaret för aktieboken till värdepapperscentralen. 

SAMMANFATTNING

Vi hoppas att denna information har kommit till nytta och hjälper er få en bättre förståelse över vad en aktiebok och aktiebrev är. Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på HQV Stockholm.

Läs mer om att starta aktiebolag!