Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Går du och tänker på att skaffa en förmånsbil till ditt företag? Skatter och kostnader kring förmånsbil funderar många på. Är det verkligen förmånligt att skaffa en förmånsbil? Detta kommer vi ta reda på idag! I detta blogginlägg kommer vi titta närmare på vad det innebär att skaffa en förmånsbil, hur du kan räkna ut kostnaden, drivmedelsförmån och vad som gäller om man väljer att skaffa en miljöbil. Låt oss börja med att gå igenom var en förmånsbil är för något!

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil får användas av de anställda i ett företag både privat och i jobbet. Bilen tillhandahålls av arbetsgivaren och är ett alternativ till personal som behöver köra mycket bil i jobbet. Normalt sett står även arbetsgivaren för kostnader såsom service och besiktning för att den anställda inte ska behöva betala extra kostnader för bilen. Förmånsbilen räknas som en förmån och ska beskattas därefter.

Om man använder bilen i “ringa omfattning” blir förmånsbilen skattefri. Med “ringa omfattning” menas att man kör högst 100 mil per år vid max 10 tillfällen privat. Kör du mer än så måste du betala skatt för förmånsbilen.

Vad kostar en förmånsbil?

Skatteverket har satt ett schablonbelopp, förmånsvärde, på alla bilmodeller som den anställde ska beräkna skatt på. Förmånsvärdet som är fastställt av Skatteverket ska läggas ovanpå den anställdes lön och arbetsgivaren ska sedan precis som vanligt betala löneskatt. Hur mycket skatt och vilket förmånsvärde förmånsbilen har beror på vilken bilmodell och utrustning som bilen har. Schablonbeloppen finner du på Skatteverkets hemsida.

Exempel på beräkning av kostnad för förmånsbil:

Lön: 25 000 kr

Förmån: 4 000 kr

Skatt: 30 % på 29 000 kr (25 000 kr + 4 000 kr) = 8 700 kr

Nettolön: (25 000 kr – 8 700 kr) = 16 300 kr

Arbetsgivaravgift: 31,42% (29 000 * 0,3142) = 9 112 kr

Vad är drivmedelsförmån?

Drivmedelsförmån är när den anställde får ett kort som de kan tanka bilen med. Det kan också vara att man får möjlighet, om man har en elbil, att ladda bilen på jobbet. För att man ska kunna använda sig av drivmedelsförmån måste man vara noga med att föra en körjournal. Alla privata resor som görs med förmånsbilen måste vara nedskrivna då man blir förmånsbeskattad för alla privata resor.

Körjournal

Att föra en körjournal är väldigt viktigt när man har en förmånsbil. Annars riskerar du att behöva förmånsbeskatta alla körda resor. Varje gång du kör i tjänst behöver du därför skriva ner hur långt du kört, varifrån du startade och slutadress, miltalet när du började köra och slutade samt syftet med resan. Resor som är till och från jobbet räknas nästan alltid som privata bilresor. Körjournalen kan finnas nedskrivet på ett papper, i ett dokument eller via en elektronisk körjournal. 

För personer som kör mer än 3000 mil i tjänst

Om man kör i tjänst mer än 3000 mil per år har man rätt att sänka förmånsvärdet till 75% av fullt värde. För att detta ska vara möjligt måste man kunna bevisa, genom sin körjournal, att antal mil är körd hos arbetsgivaren. Skulle man har flera arbetsgivare under året kan man summera all tjänstekörning för de olika arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte sänker förmånsvärdet kan den anställde själv göra minskningen på sin inkomstdeklaration. 

Miljöbil

Från och med 1 januari 2021 har reglerna gällande nedsättning av förmån för miljöbilar ändrats. Tidigare räknade man ut förmånsvärdet för miljöbilar genom att jämföra med liknande modell utan miljöteknik där man rabatterade värdet på 40% alternativt max 10 000 kr/år. För att en bil ska klassas som miljöbil måste den uppfylla vissa krav. Bilen ska antingen vara en elbil, plugin bil eller gasbil. De nya regler för 2021 tar bort den tidigare rabatten på högst 10 000 kr/år. Dock kommer det fortfarande vara billigare då miljöbilen fortfarande kommer att jämföras med en bil utan miljöteknik av liknande modell. Då förmånsvärdet för dessa bilar utan miljöteknik generellt är billigare än nypriset för miljöbilarna.  

Sammanfattning

Vi hoppas att denna information om förmånsbil har varit till hjälp! Om ni har fler frågor angående förmånsbil eller bokföring är ni varmt välkomna att kontakta en av våra redovisningskonsulter. På HQV värdesätter vi personligt engagemang och ser alltid till att det är korta kontaktvägar mellan konsult och kund. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag växa.