Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT 2021

För dig som anställer unga eller driver enmansföretag och ska anställa sin första medarbetare kan man få ta del av sänkt arbetsgivaravgift. Regeringen införde 1 januari 2021 en sänkt arbetsgivaravgift för unga födda mellan 1998-2003 till 19,73%. Personer som driver enmansföretag och anställer en medarbetare kan också få i upp till 24 månader sänkt arbetsgivaravgift på 10,21%. Nedan beskriver vi närmare vilka bestämmelser som gäller för dig som arbetsgivare och hur du kan ta del av växa-stödet.

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT FÖR UNGA OCH ÄLDRE

Du som driver företag ska betala en arbetsgivaravgift för dina anställda. Arbetsgivaravgiften ligger normalt på 31,42% och ska betalas på den bruttolön som betalas ut till den anställde. Men om du anställer en yngre person mellan 15-18 år samt mellan 19-23 år får du sänkt arbetsgivaravgift. Detta gäller även äldre personer födda mellan 1938-1955. 

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT FÖR UNGA MELLAN 15-18 OCH 19-23 ÅR

1 augusti 2019 införde regeringen en sänkt arbetsgivaravgift för ungdom mellan 15-18 år. Arbetsgivaravgiften är satt till ålderspensionsavgiften som ligger på 10,21%. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller för ersättning upp till 25 000 kr, resterande belopp ska betalas med hela arbetsgivaravgiften på 31,42%. Det vill säga att du först betala en arbetsgivaravgift på 10,21% på första 25 000 kr och sedan 31,42% resterande. De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2021.

Till och 31 mars 2023 har regeringen tagit fram sänkt arbetsgivaravgifter för personer födda mellan 1998 och 2002. Arbetsgivaravgiften är nu sänkt till 19,73% jämfört med normal 31,42%. Detta gäller på ersättning upp till 25 000 kr. När ersättningen överstiger 25 000 kr ska du som arbetsgivare betala 31,42% på resterande summa. 

SÄNKT ARBETSGIVARAVGIFT FÖR ÄLDRE

För personer födda mellan 1938-1955 ska du som arbetsgivare endast betala en ålderspensionsavgift. Ålderspensionsavgiften ligger på 10,21% och gäller för personer som fyllt 65 år eller äldre. Om man arbetar och är född 1937 eller tidigare behöver man inte betala någon arbetsgivaravgift för den anställde.

VÄXA-STÖDET FÖR DIG MED ENMANSFÖRETAG SOM ANSTÄLLER SIN FÖRSTA MEDARBETARE

Du som driver enmansföretag och planerar att anställa sin första medarbetare kan fram till 31 december 2021 ansöka om växa-stödet. Växa-stöder innebär att man får sänkt arbetsgivaravgift för den första personen man anställer i företaget. Ansökan kan göras av personer som driver enskild firma, handelsbolag med högst 2 bolagsmän eller aktiebolag. 

Stödet innebär att man som arbetsgivare endast behöver betala en arbetsgivaravgift på 10,21% jämfört med normal arbetsgivaravgiften som ligger på 31,42%. Stödet gäller för ersättning upp till 25 000 kr. Skulle ersättningen överstiga 25 000 kr ska arbetsgivaren betala 10,21% på summan upp till 25 000 kr och på resterande ska man betala arbetsgivaravgift på 31,42%. 

KRAV FÖR ATT FÅ VÄXA-STÖDET

För att kunna ansöka om växa-stödet måste man uppfylla vissa krav. Först och främst måste anställning som görs med den nya medarbetaren pågå i minst 3 månader. Den anställda måsten även jobba minst 20 timmar i veckan. När växa-stödet först lades fram kunde man enbart ansöka för en 12 månadersperiod. Men från och med 1 augusti 2019 kan man som enmansföretag få stöd i upp till 24 månader. Detta gäller för anställningar som gjorts efter den 28 februari 2018.

Det finns ytterligare krav som säger att personen som anställs inte kan under de 3 senaste åren varit anställd i ett företag som ingår i samma intressegemenskap. Det vill säga företag som direkt eller indirekt drivs av det företag som nu ansöker om att få växa-stödet. Personen som anställs får inte heller vara närstående till personen i företaget som anställer. Följande räknas som en närstående:

  • fru eller man
  • föräldrar
  • barn eller barnbarn
  • farföräldrar eller morföräldrar
  •  syskon
  • makar till barn, barnbarn eller syskon osv.

För företag som inte får annat stöd av regeringen uppfylls oftast kraven för växa-stödet. För att få stödet så behöver du vara registrerad som arbetsgivare. Sedan kryssar du i ruta 062 på individuppgifter för den anställda för att få växa-stödet.

SAMMANFATTNINGSVIS

Har du fler frågor kring sänkt arbetsgivaravgift eller växa-stödet kan du kontakta oss så hjälper vi dig gärna.