Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Soliditet visar ett företags långsiktiga betalningsförmåga och hur mycket av företagets tillgångar som finansierats av eget kapital. När man tittar på ett företags soliditet brukar man säga att företag som finansierats av mycket eget kapital har god soliditet och företag som har finansierats av lite eller inget eget kapital alls har låg soliditet.

Beräkning:
Soliditet = Eget kapital ÷ Totalsumma tillgångar