Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Skuldsättningsgrad beskriver företagets finansiella ställning och jämför företagets skulder med företagets egna kapital. Nyckeltalet är extra viktigt för investerare för att se om företaget är värt att investera i. Dvs hur stor risk det är att investera. Om värdet på skuldsättningsgraden är över 1 så är skulderna större än företagets egna kapital. Om värdet skulle vara mindre än 1 har företaget större eget kapital än skulder.

Beräkning:

Skuldsättningsgrad S/E = (Justerade Skulder) ÷ (Justerat eget Kapital)

  • Justerade Skulder: Skulder + Skatt på obeskattade reserver
  • Justerat eget Kapital: Eget kapital + ((1-bolagsskatt) x Obeskattade reserver)

Skuldsättningsgrad = (Skulder + Skatt på obeskattade reserver) ÷ (Eget kapital + ((1 – bolagsskatt) x Obeskattade reserver))