Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Rörliga kostnader i ett företag är kostnader i företaget som förändras med verksamhetsvolymen. D.v.s i takt med att verksamhetsvolymen ökar eller minskar förändras företagets rörliga kostnad. Ett vanlig exempel på rörliga kostnader är material. När man pratar om rörliga kostnader brukar man dela upp det i proportionellt, progressivt och degressivt rörliga kostnader.

  • Progressivt rörliga kostnader: Progressivt rörliga kostnader ökar mer än verksamhetsvolymen. Kostnaden över allt eftersom verksamhetsvolymen ökar. Exempel på progressivt rörliga kostnader är råvarubrist där man måste betala mer för att få extramaterial.
  • Degressivt rörliga kostnader: Degressivt rörliga kostnader ökar långsammare än verksamhetsvolymen ökar. Exempel på degressivt rörliga kostnader är rabatter som företag får vid inköp av stora mängder material. Vilket gör att kostnaden per enhet blir lägre i företaget när volymen ökar.