Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

En redovisningsekonom arbete är redovisa ett företags ekonomi. Under året jobbar redovisningsekonomer bland annat med den löpande bokföringen och sammanställer ett bokslut vid räkenskapsårets slut. I bokslutet framgår det hur det har gått för företaget under det gångna året. Redovisningsekonomer ansvara även i regel för skatt, moms och arbetsgivaravgifter. 

Det finns även de som har hand om lönerna i företaget och deklarationen. En redovisningsekonom kan även agera som rådgivare när det kommer till företagets ekonomiska frågor då de har en tydlig bild över företagets in och utgifter. Detta gör att de kan komma med råd gällande utvecklingsmöjligheter samt hur man kan förbättra olika rutiner i företaget för ett bättre resultat.