Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Räntabilitet på eget kapital (ROE) beskriver ägarnas avkastning på det kapital som de har investerat i företaget. För god räntabilitet bör måttet för räntabilitet på eget kapital överstiga 10%. Om måttet är under 10% anses räntabiliteten vara svag. Följande beräkningen är den grundläggande formeln för att räkna ut räntabilitet på eget kapital. Man kan även räkna räntabilitet på eget kapital både innan och efter skatt, formeln ser då lite annorlunda ut.

Beräkning:

Räntabilitet på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital