Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

P/E tal beskriver hur högt värderat en aktie är i förhållande till bolagets vinst per aktie och står för Price/Earnings. För att räkna ut P/E tal ska man ta aktiekursen dividerat med vinst per aktie. Genom att räkna ut P/E tal kan man få en uppfattning om aktien är köpvärd eller inte.

Om du tittar på P/E tal är det alltid bäst att analysera talet över ett tidsspann på minst 5 år för att få en bild över hur nyckeltalet har utvecklats över tid. P/E tal kan ibland vara missvisande så det är även viktigt att du inte stirrar dig blind på talet utan kombinera det med andra nyckeltal. Du bör också undersöka företagets skuldsättning då P/E talet inte tar skulder i beräkning.

Beräkning:
P/E tal: Aktiekurs ÷ Vinst per Aktie