Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Leverantörskredittid beskriver tiden som förflyter mellan den dag man får en faktura från en leverantör och den dag man betalar leverantören. För att beräkna leverantörskredittid kan man hämta uppgifter från bokföringen och fakturahanteringssystemet. 

Beräkning:
Leverantörskredittid = Leverantörsskulder ÷ Årets inköp x 365 dagar