Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Kassalikviditet beskriver företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Dvs. om företaget klarar av att betala alla sina kortsiktiga skulder. Ett riktvärde för kassalikviditet är 100%. Då klarar företaget att betala alla kortsiktiga skulder. Exempel på kortsiktiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder etc.

Beräkning:
Kassalikviditet (%) = (Omsättningstillgångarna – Varulagret och Pågående arbeten) ÷ Kortfristiga skulder * 100