Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

En finansiär är ett företag eller en privatperson som går in med kapital i ett företag. Vanligen är syftet att gå in och hjälpa företaget växa, lansera nya produkter eller komma igång med verksamheten. Kapitalet som finansiärer går in med i verksamheten kan antingen vara en investering för att tjäna pengar eller en ge donation för att stötta företaget. Om det handlar om en investering är syftet oftast att tjäna pengar. Antingen genom utdelning eller genom en “exit”. En “exit” är när en finansiär/investerare säljer hela eller delar av sitt innehav i  företaget efter x antal år sedan de gått in med kapitalet i verksamheten.