Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Borgenär, även kallat fordringsägare, är den person eller företag som lånat ut pengar till en gäldenär. En borgenär kan även ha sålt en vara eller tjänst som de ska få betalt för i efterhand. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse mellan de båda parterna. Vanligtvis är en borgenär en bank eller kreditinstitut, men kan också vara en privatperson.