Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Affärshändelse, business transaction på engelska, är en ekonomisk transaktion som dokumenteras genom en verifikation i ett företags bokföring. Affärshändelsen påverkar företagets resultat och tillgångar. Alla affärshändelser måste bokföras och man använder då en verifikation som underlag för händelsen. Exempel på verifikation är kvitton, fakturor eller kontoutdrag. 

En order eller beställning ska inte bokföras som en affärshändelse. Detta i och med att affärshändelser är begränsat till händelser som har omedelbar påverkan på företagets sammanställning eller resultat. Ideell förening som är bokföringsskyldig behöver bokföra sin affärshändelser även fast de inte bedriver verksamhet. Affärshändelser för ideella föreningar är exempelvis medlemsavgift, hyra eller bidrag.

Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2 § säger följande om affärshändelser:

“Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat”.