Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

FRANCHISING – SÅ SKA DU GÅ TILLVÄGA

Har du fundering kring franchising? Franchising är en företagsform som man idag kan hitta inom det flesta branscher runt om i Sverige. Det finns många fler franchisekoncept än du kan tänka dig! Att få tillgång till ett redan etablerat varumärke kan vara väldigt fördelaktigt då man vet att kunder uppskattar konceptet och att behovet finns på marknaden. Vi kommer förklara allt du behöver tänka på när du ger dig in i processen för att starta ett franchiseföretag och bli en franchisetagare! Låt oss börja med att få en bättre förståelse för vad franchise är och vad det betyder att vara en franchisegivare eller en franchisetagare.

FRANCHISE DEFINITION

Franchise är ingen ny företagsform utan har funnits ända sedan 1800-talet. Sedan 1930-talet har företag som Anticimex bedrivit liknande system som företagsformen franchise. Men det var inte förrän på 1970-talet som franchising började sätta fart på riktig i Sveriget. Då kom amerikanska märken som McDonald’s till Sverige och idag finns det franchisekoncept inom de flesta branscher.

Franchise bygger på att man får går in i avtal med en franchisegivare som lånar ut sitt varumärke i utbyte mot en etableringsavgift samt royalties. Ett franchisekoncept är väldigt fördelaktigt då man vet att det redan är ett vinnande koncept som har skapat sig en stark position på marknaden. Ytterligare får man som franchisetagare ofta mycket hjälp och stöd från sin franchisegivare. Det handlar ofta om hjälp med marknadsföring, administration, kontakt med leverantörer, utbildningar och konsultation.

FRANCHISEGIVARE

Som franchisegivare så hyr du ut ditt varumärke till franchisetagare i utbyte mot ersättning i form av en etableringsavgift samt royalties. Detta kan vara väldigt fördelaktigt för båda parter. Som franchisetagare får du tillgång till ett etablerat varumärke som har visat att det kan prestera bra på marknaden samt så får man utbildning och stöd från franchisegivaren. 

För en franchisegivare är det fördelaktigt på andra sätt. Istället för att behöva gå in med stora investeringar för att öppna nya butiker på andra orter kan man istället ta in en franchisetagare. Som franchisegivare bär man även mindre ansvar då det är upp till franchisetagaren att se till att företaget går runt och att ansvara för all personal på företaget. Som franchisegivare kan man alltså lättare expandera och stärka sitt varumärke ytterligare genom att skapa ett franchisekoncept.

Franchisegivare har vissa skyldigheter och rättigheter gentemot franchisetagaren. När man har ingått i ett franchiseavtal med en franchisetagare brukar franchisegivaren hjälpa franchisetagaren på olika sätt. Sätten som franchisegivaren hjälper och stödjer franchisetagaren varierar. Men ofta brukar det vara i form av utbildning, coachning, marknadsföring, avtal med leverantörer och ibland även ekonomi.

FRANCHISETAGARE

Som franchisetagare är man juridiskt fristående att bedriva sitt franchiseföretag. Det är alltså upp till dig som franchisetagare att se till företaget gör en omsättning som håller företaget lönsamt. Trots att man driver franchiseföretaget själv finns det vissa riktlinjer och metoder som man måste följa. Dessa riktlinjer ska finnas beskrivna i franchise handboken samt i franchiseavtalet. 

Som franchisetagare får man stöd och hjälp från sin franchisegivare så att man lättare kan driva företaget och ta sig an utmaningar som dyker upp. Olika franchisekoncept erbjuder olika stöd så innan du skriver på franchiseavtalet är det viktigt att du tänker på vad som du kan tänkas behöva hjälpa med och vad du värderar högt.

HITTA RÄTT FRANCHISEKONCEPT

Att hitta rätt franchisekoncept kan vara lätt för vissa men svårare för andra. När man väl har bestämt sig för att starta franchise måste man bestämma sig för inom vilken bransch och vilket franchisekoncept man vill arbeta med. Tidigare var det färre branscher som erbjöd franchise möjligheter men idag finns det franchising i de flesta branscher. Om du har svårt att bestämma dig finns det några knep som man kan använda sig av.

Det första man kan göra är att skriva ner en lista över saker som man är intresserad av. Att starta en franchise är precis som att starta vilket företag som helst, det kommer att kräva mycket arbete, även fast man arbetar med ett redan vinnande koncept. Så låt dig inte luras! Därför är det extra viktigt att du väljer en bransch eller område som du känner stark passion för.

Nästa knep är att skriva ner det man är bra på och som man tidigare har arbetat med. Om du till exempel tidigare har arbetat inom butik och känner en stark passion för skor kan en franchisegivare som Bianco Footwear vara något för dig. Se efter möjligheter där dina färdigheter kan komma till användning. När du har kommit fram till inom vilken bransch du vill starta franchise och inom vad är det dags att utvärdera de olika alternativ.

UTVÄRDERING AV FRANCHISE MÖJLIGHETER

Alla önskar vi att man bara kunde starta direkt när man har kommit fram till ett franchisekoncept som man känner passion för. Men alla marknader har inte den lönsamheten som krävs för att man ska klara sig och gå runt. Därför måste man innan man bestämmer sig helt och skriver på ett franchiseavtal utvärdera marknaden och se vilka möjligheter som finns. 

För att kunna utvärdera marknaden behöver du kontrollera hur konkurrensen ser ut och om det finns ett behov på just den marknaden som du vill starta ditt företag i. Det som är bra med franchise är att det finns andra som innan dig har startat franchiseföretag och besitter marknadsdata som beskriver nuvarande läget. Tveka inte på att höra av dig till dem för att höra mer om branschen och hur marknaden ser ut. På egen hand kan du också göra en konkurrentanalys samt marknadsundersökningen för att få en bättre bild över lönsamheten på marknaden. 

KOSTNADER MED ATT STARTA FRANCHISE

Kostnaden för att starta en franchise beror helt på inom vilken bransch det är samt vilket franchisekoncept man har valt. Olika franchisekedjor har olika etableringsavgifter och sedan royalties som man ska betala till franchisegivaren. Royalties är en viss % på de intäkter som franchiseföretaget gör som ska betalas franchisegivaren för att man får låna deras franchisekoncept. Antalet % som ska betalas ska komma överens av båda parter och ska vara dokumenterat i franchiseavtalet.

För att räkna ut kostnaden för att starta ett franchiseföretag behöver man inkludera både direkta kostnader samt framtida utgifter som kommer tillkomma. Direkta kostnader kan vara etableringsavgiften, kostnader för lokal, varulager, inredning etc. Medan framtida utgifter kan vara personalkostnader, marknadsföring, underhåll, service etc. Genom att inkludera både direkta och framtida kostnader kan du få en bättre bild över ekonomin och hur mycket du behöver få in för att franchiseföretaget ska gå runt.

Det är viktigt att du kontrollera så att franchiseföretaget kommer vara lönsamt och att det finns en buffert. I de flesta fall tar det flera månader innan företaget kommer igång och blir lönsamt. Olika franchisekoncept erbjuder även olika stöd i form av administration, marknadsföring och coachning som kan kommer att hjälpa dig att minska kostnader för ditt franchiseföretaget.

FRANCHISEAVTAL

Ett franchiseavtal är ett bindande juridiskt dokument som beskriver skyldigheter och förbindelser mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Innan du skriver på ett avtal med en franchise som du gillar kan det viktigt att se över avtalet för att få en bättre förståelse över vad som kommer ingå och granska rättigheterna som beskrivs i avtalet. Detta kan hjälpa dig få en bättre bild av hur det kommer att bli om du bestämmer dig för att bli franchisetagare med just det franchisekonceptet.

När man har skrivit på franchiseavtalet så är båda parter bundna att följa det som står skrivet i avtalet. Skulle någon av parterna inte följa avtalet är man skyldig till avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan ha stora juridiska följder och konsekvenser för den som brutit avtalet. Hur avtalsbrott och konflikter ska lösas är därför viktigt att inkludera i franchiseavtalet. 

Det finns ingen exakt mall över hur ett franchiseavtal ska se ut. Olika franchisekoncept använder sig av olika franchiseavtal. Därför kan det vara bra när du ser över avtalet att ta hjälp av en person som har juridisk bakgrund och kan hjälpa dig förstå alla skyldigheter skrivna i avtalet. Om man funderar på ett utländskt franchiseavtal är det ännu viktigare att man tar sig tid att gå igenom avtalet noga då de ofta är mer omfattande än avtal skrivna i Sverige. Men det finns vissa saker som bör vara inkluderade i alla franchiseavtal.

DETTA BÖR ETT FRANCHISEAVTAL INNEHÅLLA:

 • Franchisehandbok
 • Skyldigheter franchisegivaren och franchisetagaren
 • Rättigheter som medföljer franchisekonceptet
 • Företagsidentitet
 • Överlåtelse av rättigheter för franchisekonceptet
 • Avtalstid
 • Rätt att bryta avtal i förtid
 • Information kring franchiseavtalets slut
 • Tvister och konfliktlösningar
 • Marknadsföring
 • Eventuell administrationshjälp
 • Eventuell coaching och konsultation

HUR GÅR MAN TILLVÄGA FÖR ATT BLI EN FRANCHISETAGARE?

För att bli en franchisetagare behöver man göra flera olika steg innan man väl startar sitt franchiseföretag. Som beskrivet innan så behöver man ta sig tid och komma fram till en bransch och franchisekoncept som man känner passion för. När detta är gjort är det dags att föra en konkurrentanalys och marknadsundersökning. Innan du går vidare är det viktigt att kontrollera att det finns ett behov och tillväxtmöjligheter på marknaden. 

KONTROLLERA TILLGÄNGLIGHET

När du har kommit fram till ett franchisekoncept som du känner både passion för och det finns ett behov för är det dags att kontakta franchisegivaren. Det finns ofta franchisekedjor som erbjuder franchise på många olika platser runt om i landet, men det är inte fallet för alla. Därför behöver du kontrollera att det finns möjlighet att öppna en franchise i just det område som du har planerat. Om det inte finns möjlighet att öppna direkt kan man också i många fall anmäla ett intresse om att öppna en franchise i ett visst område för framtiden.

FINANSIERING

Nästa steg är att presentera din finansiering. Att starta ett franchiseavtal är långt ifrån gratis. Kostnaden för ett franchisekoncept varierar kraftigt mellan olika branscher och franchiseföretag. Mer etablerade märken kräver ofta en högre etableringsavgift. Sedan tillkommer det även royalties, en viss % på intäkter, som ska betalas till franchisegivaren. Men kostnaderna slutar inte där. Det kommer tillkomma kostnader för eventuellt lager, anställda, lokaler, service etc. Hur du planerar att finansiera franchiseföretaget är upp till dig. Det finns företagslån man kan ta genom banker eller så kan man använda sig av egna besparingar om man har.

FÖRHANDLING

Likt andra avtalsskrivningar förekommer det förhandlingar inom franchising. Ofta är franchiseavtalen som används inom ett visst franchisekoncept standardiserade gällande de rättigheter och skyldigheter som finns. Men det man kan diskutera och förhandla om är avtalstiden för franchiseföretaget, hur man ska gå tillväga gällande tvister och konflikter samt konkurrens. Ta gärna hjälp av en jurist för att se över de saker som du vill förhandla om. När ni har kommit överens om vad som ska inkluderas i avtalet är det dags att skriva under avtalet.

STARTA DITT FRANCHISEFÖRETAG

När papprena är påskrivna kan du äntligen starta ditt franchiseföretag. Innan man drar igång i full fart brukar man först gå en introduktion och utbildning om franchisekonceptet för att hjälpa dig komma igång. I de flesta fall får man även stöd och coaching av sin franchisegivare när man startar företaget. Beroende på vilket franchisekoncept du har valt att bedriva kommer din närmsta tid se olika ut. Men i många fall är det dags att se sig om efter en lokal, inreda lokal efter de riktlinjer som ingår i affärskonceptet, skapa varulager samt anställa personal. 

Vare sig du startar ett franchiseföretag eller ett “vanligt” företag innebär det mycket jobb. Men en betryggande del i att starta franchiseföretag är den hjälp och stöd du kommer att få från din franchisegivare och andra franchisetagare runt omkring dig.

SAMMANFATTNINGSVIS

Vi hoppas att denna information har kommit väl till hands för dig som funderar på att starta ett franchiseföretag och letar efter ett franchisekoncept. Har du fler frågor eller vill veta mer om redovisning och revision för franchiseföretag som bedrivs genom aktiebolag är du varmt välkommen att höra av dig till oss. På HQV Stockholm jobbar vi alltid med stort personligt engagemang och korta kontaktvägar mellan konsult och kund.