Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Sommarledigheten kan leda till mycket jobb för dig som arbetsgivare. Alla semesterscheman måste sättas och eventuella sommarjobbare måste tas in för att täcka behovet när medarbetare tar semester. Så hur ska man tänka inför semestern och vilka regler gäller för sommarjobbare. I denna blogg kommer vi går igenom de regler som finns gällande yngre sommarjobbare samt vad som gäller kring lön och skatt.

Vad är skillnaden mellan sommarjobbare och säsongsarbetare?

Många blandar ofta ihop sommarjobbare med säsongsarbetare. Och det är egentligen inte så konstigt då sommarjobbare även kan vara säsongsarbetare. Säsongsarbete kan pågå under olika delar av året, men det som gör det specifikt är att det är begränsat till en viss period. Det kan till exempel vara skidlärare under vintern eller bärplockare under sommaren. Andra typiska säsongsarbeten är jobb inom turistnäringen eller inom lantbruk.

Sommarjobb räknas de jobb som infaller under sommarledigheten, jullovet eller långhelger. Detta gör att ett sommarjobb även kan vara ett säsongsarbete beroende på vad arbetet är och om det infaller under en viss säsong. När det kommer till sommarjobb finns det särskilda regler man måste hålla koll på. Här nedan går vi igenom vad som gäller för olika åldrar samt hur skatten för sommarjobbare ser ut.

Åldersregler för sommarjobbare

Det finns särskilda åldersregler när det kommer till unga sommarjobbare. Barn som är yngre än 13 får inte arbeta alls. Det finns undantag när det kommer till familjeföretag som inte har egna anställda. Arbetet måste då vara ofarligt och lätt för att det ska vara tillåtet. Man kan även bedriva så kallade hobbyverksamheter där man säljer exempelvis jultidningar eller majblommor.

Vid åldrarna 13-15 år får man utföra enklare arbete som är riskfria. Arbetsgivaren måste ytterligare ha skriftligt godkännande av föräldrarna för att barnen ska få arbeta på företaget. I denna ålder är det inte tillåtet att man arbetar ensam eller har ansvar för en kassa. Det är även viktigt att man undersöker vad som gäller för sin specifika bransch. Det kan hända att det finns särskilda bestämmelser över vad för slags arbete man får göra.

Mellan 16-18 år får man göra alla slags arbeten som inte anses riskfyllda. Man får även arbeta själv på arbetsplatsen om det inte förekommer kontanter. När man anställer sommarjobbare är det viktigt att man ger en introduktion och sedan handledning på jobbet. Det är även ditt ansvar som arbetsgivare att se till att det är god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsplatsen ska vara en trygg och riskfri miljö.

Regler för arbetstider

När det kommer till sommarjobbare som är under 18 år finns det särskilda bestämmelser kring arbetstider. Yngre barn mellan åldrarna 13-15 år får högst arbeta 7 timmar/dag och max 35 timmar/veckan. Det måste också vara minst 14 timmar sammanhängande ledighet mellan passen. Yngre barn mellan 13-15 år får inte heller arbeta mellan klockslagen 20.00-06.00. Det ska även finnas en veckovila på 36 timmar, gärna på helger.

För äldre barn, ungdomar, mellan 16-18 år får arbeta högst 8 timmar/dag och max 40 timmar/vecka. Reglerna säger också att de måste vara lediga mellan 22:00-06:00 alternativt 07:00-23:00. De måste även har en sammanhängande ledighet på minst 12 timmar mellan passen. I vissa fall kan det finnas undantag där den sammanhängande vilan förkortas till 11 timmar. Exempel på detta kan vara arbete inom restaurang, sjukhus eller hotell. Veckovilan för barn mellan 16-18 år ska vara 36 timmar.

Alla under 18 år måste ha en sammanhängande rast på minst 30 min efter de har arbetat i 4,5 timmar. De ska även ha rätt att ta pauser under sin arbete. Det samma som för alla anställda som arbetar.

Sommarjobbare lön

Om man har kollektivavtal i företaget måste man följa de bestämmelser som finns där när det kommer till lön för sommarjobbare. I kollektivavtalet finns det lägsta lön inskrivet samt övertidsersättning och liknande som måste följas. Har företaget inte kollektivavtal finns ingen lägsta lön som måste följas. Detta i och med att det inte finns några lagstiftade lägsta löner i Sverige. Men det är alltid viktigt att erbjuda sin sommararbetare en rimlig lön för deras arbete. Vilket kan leda till mer motivation och förhoppningsvis vidare arbete i framtiden om arbetet har gått bra.

Så mycket ska du betala i skatt för sommarjobbare

Om man tjänar mindre än 20 135 kr under 2021 behöver man inte betala skatt. Tjänar man mer ska man betala skatt och inte ansöker om jämkning ska man dra preliminärskatt enligt skattetabellen. För att slippa betala skatt enligt skattetabellen kan sommarjobbare ansöka om jämkning hos Skatteverket (SKV 4301). Efter jämkningen har blivit godkänd ska den lämnas till arbetsgivaren, gärna innan anställningen har börjat.

Om sommarjobbaren är säker på att hen inte kommer tjäna mer än 20 135 kr behöver man inte ansöka om jämkning. Istället räcker det att man fyller i “Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” (SKV 434) och lämnar det till sin
arbetsgivare. För att detta ska vara giltigt måste även sommarjobbaren vara bosatt i Sverige under hela året. Arbetsgivaravgift ska fortfarande betalas av arbetsgivaren om lönen överstiger 1000 kr under hela året.

Läs mer om sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar och äldre här.

Semesterersättning för sommarjobbare

Beroende på arbetstidens längd kan man avtala olika kring semesterersättning. Om anställningen är bestämd att pågå mindre än 3 månader kan man i avtalet skriva in att den anställde inte ska ha rätt till någon semesterledighet. Dock har man rätt till semesterersättning som normalt sett ligger på 12% av lönen. Detta ska specificerar på lönebeskedet.

Sommarjobbare ska även ha rätt till personalvårdsförmåner. Alla som arbetar på företaget och är anställda måste nämligen bli erbjudna samma förmåner för att de ska kunna räknas som skattefria. Detta kan exempelvis vara fika, motion och massage som erbjuds till de anställda.

Som sommarjobbare har man även rätt till sjuklön vid sjukdom. Om anställningen är mindre än 1 månad har man först rätt till sjuklön efter 14 kalenderdagar har gått efter man startat sin anställning. Skulle man har insjuknat under dessa 14 dagar kommer man alltså endast på sjuklön efter den 15:e dagen.

Sammanfattningsvis

Vi hoppas att denna text har varit informativ och besvarat dina frågor kring sommarjobbare. Har du fler frågor är det bara att höra av dig!