Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Har du frågor kring trossamfund? Då har du kommit rätt! Vi går igenom registrering av trossamfund, vem som är verklig huvudman och vad som gäller vid upprättandet av trossamfundets årsredovisning.

Vad är trossamfund?

Ett trossamfund kan antingen bedrivas som ett registrerat trossamfund eller som någon annan associationsform, vanligtvis en ideell förening. Trossamfund definieras som en gemenskap för religiös verksamhet, som får anordna gudstjänst. Ett trossamfund kan registrera trossamfundet hos Kammarkollegiet. Om trossamfundet väljer att inte registrera trossamfundet behåller man den juridiska formen den tidigare haft. En ekonomisk förening, aktiebolag eller stiftelse kan inte bli registrerade trossamfund.

Registrera ett trossamfund

Trossamfund ska registreras hos Kammarkollegiet oavsett om man bedriver näringsverksamhet eller inte. Hos Kammarkollegiet prövas ansökan om registrering för trossamfund. Man kontrollerar då att samfundet uppfyller de villkor som krävs för att registreringen ska bli godkänd. Vid godkänd registrering får trossamfundet ett organisationsnummer och trossamfundets namn blir skyddat. Om trossamfundet bedriver näringsverksamhet kan man även registrera sig hos Bolagsverket.

Ett registrerat trossamfund kan på egen begäran avregistreras utan föregående likvidation och övergå till en ideell förening. När en avregistrering sker övergår trossamfundets rättigheter och skyldigheter till föreningen.

Verklig huvudman

Ett trossamfund är en juridisk person, därför måste måste man anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Med verklig huvudman menas den person som främst kontrollera trossamfundet. Är trossamfundet inte registrerat hos Kammarkollegiet räknas trossamfundet som en ideell förening och ska då följa reglerna för registrering av verklig huvudman för ideella föreningar istället.

Hos registrerade trossamfund är det styrelsen eller motsvarande organ som måste identifiera vem som är verklig huvudman i trossamfundet. Om det inte finns någon verklig huvudman ska detta också anmälas till Bolagsverket. För att ta reda på vem som är verklig huvudman kontrollerar man vilken form av kontroll personen har samt i vilken omfattning. Anmälan görs till Bolagsverket.se och kostar 250 kr.

Årsredovisning för trossamfund

Om ett registrerat trossamfunds tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor ska trossamfundet upprätta en årsredovisning vid räkenskapsåretsslut. Om trossamfundet bedriver näringsverksamhet och räknas som större är man också skyldig att upprätta en årsredovisning. För att trossamfundet ska räknas som större företag måste minst två av dessa krav uppfyllas två år i rad:

  • fler än 50 anställda i medeltal
  • mer än 40 miljoner kr i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kr i nettoomsättning

Detsamma gäller om trossamfundet är ett moderbolag. Då måste man skicka in en koncernredovisning. Om inte det registrerade trossamfund skickar in sin årsredovisning eller koncernredovisning måste styrelseledamöterna betala vite.

I årsredovisningen ska det finnas en resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse. Vid större trossamfund ska det även ingå en kassaflödesanalys. Det ska även finnas med en revisionsberättelse från en revisor

Om trossamfundet är ett moderbolag ska en koncernredovisning och en koncernrevisionsberättelse upprättas. Styrelsen eller motsvarande organ ska sedan skriva under årsredovisningen/konvernredovisnignen. Årsredovisningen/koncernredovisningen ska sedan skickas in till Bolagsverket senast 6 månader efter räkenskapsåretsslut.

Sammanfattning

Behöver ditt trossamfund hjälp med årsredovisningen? Då kan vi hjälpa dig! På HQV Sthlm har vi bred erfarenhet av arbete med trossamfund. Vårt mål är att med hög servicegrad och tillgänglighet hjälpa våra kunder komma fram till lösningar. För bokning av konsultation, fyll i formuläret nedan.