Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Alla juridiska personer är bokföringsskyldiga. Det vill säga de som driver aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag eller ekonomiska föreningar. Även fysiska personer som driver en enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Alla affärshändelser ska det finnas verifikationer till. Bokföringen ska ske löpande. Med det menas att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras nästkommande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Enligt god redovisningssed ska alla affärshändelser arkiveras i 7 år.

Bokföringsskyldigheten träder i kraft för juridiska personer när tillgångarna i verksamheten överstiger 1,5 miljoner kronor. Detsamma gäller för stiftelser. Om inte tillgångarna överstiger värdet under de senaste 3 åren upphör bokföringsskyldigheten för juridiska personer. Personer som driver enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldiga så fort de startar näringsverksamheten.