Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

HANDELSBOLAG – GUIDE STARTA HANDELSBOLAG

Handelsbolag passar dig som vill starta företag med andra men kanske inte vill gå in med ett större kapital vid uppstart av företaget. I denna artikel kommer  Avi gå igenom allt du behöver veta inför att starta handelsbolag. Låt oss börja med att titta närmare på vad ett handelsbolag verkligen är och vem som bär ansvar i ett handelsbolag!

HANDELSBOLAG FÖRKLARAT

Vad är ett handelsbolag kanske du undrar? Jo, ett handelsbolag är ett företag som drivs av minst två fysiska eller två juridiska personer som kallas bolagsmän. Likt ett aktiebolag är ett handelsbolag en juridisk person och kan alltså gå in i avtal med andra. Dock finns det en stor skillnad mellan ett aktiebolag och ett handelsbolag, i handelsbolaget är bolagsmännen personligen ansvarig för företagets eventuella skulder eller tvister.

I handelsbolaget drivs företaget tillsammans med de andra bolagsmännen under ett gemensamt namn för företaget. Ett handelsbolag kan även ha anställda i företaget och bolagsmännen räknas inte som anställda. En stor fördel med handelsbolag är att det inte finns krav på något startkapital. Istället går var och en av bolagsmännen in med som mycket pengar som man har kommit överens om. 

Bolagsmännen har gemensamt inflytande över företaget gällande beslut och man kan inte bestämma något mot en annan bolagsmans vilja. Det vill säga om ni inte har ett kompanjonsavtal som beskriver annat, men mer om det lite senare!

KOMMANDITBOLAG

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag. Skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag är att en eller flera av bolagsmännen har begränsat ansvar i företaget. Dessa bolagsmän kallas för kommanditdelägare. Med detta menas att kommanditdelägaren endast är bär ansvar för den del de har satsat i företaget och är inte personligt ansvarig att dela på eventuella skulder i företaget som bolagsmän är i handelsbolag. 

För att ett företag ska kunna kallas för kommanditbolag måste det finnas minst en kommanditdelägare. Företagsnamnet måste även innehålla kommanditbolag i namnet. Kommanditdelägaren har oftast ingen rätt att vara med och bestämma hur företaget ska styras. Kommanditbolag kan vara fördelaktigt om man har personer som vill ha mindre ekonomiskt ansvar i företaget men ändå bistå med sin kompetens inom respektive område.

KOMPANJONSAVTAL

När man startar ett handelsbolag måste bolagsmännen gemensamt avtala om att starta företaget tillsammans. Detta kan göras muntligt men det är verkligen rekommenderat att man gör ett skriftligt avtal. För handelsavtal kallas detta för kompanjonsavtal. 

Ett kompanjonsavtal har inga formella krav och är inte en offentliga handling som ska skickas in till Bolagsverket. Dock kan det vara bra att inkludera några viktiga saker som kan ha stor betydelse i framtiden när man har drivit företaget en längre tid. Bland annat kan det vara hur man planerar att fördela vinsten i företaget samt hur man planerar att fördela uppgifter i företaget mellan bolagsmännen. 

LÅT OSS TITTA PÅ NÅGRA FÖRSLAG ÖVER SAKER SOM MAN KAN INKLUDERA I KOMPANJONSAVTALET:

 • Syftet med företaget
 • Fördelning av arbetsuppgifter och arbetstider
 • Hur mycket respektive bolagsman kommer investera i kapital i företaget
 • Räntan på investerat kapital i företaget
 • Uttag och förmåner
 • Fördelning av vinst
 • Förluster och skulder täckas och delas mellan bolagsmännen
 • Vem har rätt att göra vad i företaget
 • Hur tvister i företaget ska lösas
 • Hur ni ska gå tillväga om en bolagsman vill lämna handelsbolaget
 • Villkor för nya delägare i handelsbolaget
 • Hur länge avtalet gäller

När ni har kommit fram till vad ni vill ta med i avtalet är det dags att gå igenom allt och skriva ner det. Glöm inte att alla bolagsmän måste underteckna kompanjonsavtalet. När kompanjonsavtalet är undertecknat och färdigt är det viktigt att man förvarar avtalet på ett säkert ställe så det inte kommer bort. 

Man hoppas alltid när man startar företag att det inte ska uppstå problem eller tvister men det är alltid bra att ha ett avtal som ni kan vända er till ifall det skulle hända något i framtiden.

LÖN OCH SKATT I HANDELSBOLAG

I ett handelsbolag beskattas inte företaget utan det är bolagsmännen som var och en betalar skatt på vinsten som de fördelar mellan sig. När man driver handelsbolag tar man inte ut någon lön från företaget. Istället så delar bolagsmännen på vinsten som företaget gör. Bolagsmännen gör istället egna uttag under det året. Uttagen som bolagsmännen gör beskattas inte, utan istället betalar de egenavgifter och inkomstskatt på vinsten var och en för sig. Försäkringskassan grundar även sjukpenningen på bolagsmännens respektive del av vinsten. 

BOKFÖRING OCH REVISION I ETT HANDELSBOLAG

Alla handelsbolag är bokföringsskyldiga och måste sköta löpande bokföring i företaget. Handelsbolag har i de flesta fall ingen revisorsplikt. Men om en av bolagsmännen är en juridisk person måste måste handelsbolag anlita en godkänd eller auktoriserad revisor om man uppfyller under de senaste två åren uppfyller två av dessa:

 • Har fler än 3 anställda i medeltal
 • Balansomslutning på mer än 1,5  miljoner kronor
 • Nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kronor

Handelsbolag som består av endast fysiska personer och räknas som större måste även anlita en godkänd eller auktoriserad revisor. Även om handelsbolaget inte har revisionsplikt kan det vara bra att anlita en revisor för rådgivning gällande företaget samt kan det skapa trovärdighet för företagets intressenter. 

SÅ STARTAR DU ETT HANDELSBOLAG

Så startar du ett handelsbolag! Vi går igenom steg för steg hur ni ska gå tillväga som vill starta ett handelsbolag.

 1. Det första man måste göra när man vill starta ett handelsbolag är att avtala med de personer man planerar att driva företaget med. Detta kan man göra muntligt eller skriftligt, det är rekommenderat att alltid ha det på papper så man vet vad man har sagt om kommit överens om. Om man väljer att göra ett skriftligt avtal, så kallat kompanjonsavtal (se tidigare), ska alla bolagsmän skriva under. Kompanjonsavtal är inte offentliga och ska inte skickas iväg, men se till att förvara avtalet väl då ni kan komma att behöva titta på det i framtiden ifall något skulle dyka upp.
 2. Nästa steg är att anmäla företaget på verksamt.se. Att registrera det nya företaget kostar 1100 kr. När man registrerar företaget får man även skydd för företagets namn i det län man är verksam i. Om man vill skydda företagsnamnet i fler län kan man göra så mot en avgift.
 3. Om det behövs kompletterande uppgifter kommer ni meddelas och ni kan finna meddelanden på verksam.se genom att logga in i portalen. 
 4. Om registreringen blir godkänd av bolagsverket får man ett registreringsbevis. När man besultar om registeringen kontrolleras bland annat att inget annat företag använde sig av namnet ni har tänkt. Så innan ni har fått registreringsbeviset är det bäst att vänta med loggor och tryck då man kan behöva byta namn om företagsnamnet redan är upptaget. I samband med registreringen får man även företagets organisationsnummer och företaget blir en juridisk person som kan ingå i avtal, äga egendomar, anställa personal och delta i rättegångar.
 5. Sista steget är att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast 4 efter registrering av handelsbolaget.

SAMMANFATTNINGSVIS

Vi hoppas att denna artikel har kommit väl till hands för er som funderar på att starta handelsbolag. Har ni fler frågor gällande handelsbolag eller hur man sköter den löpande bokföringen och bokslut för handelsbolag är ni varmt välkomna att kontakta oss. På HQV Sthlm arbetar vi alltid för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt och bidra till företagets fortsatta utveckling.