Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Räntabilitet på operativt kapital beskriver lönsamheten oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av företagets finansiering. För att beräkna räntabilitet på operativt kapital ska man ta rörelseresultatet dividerat med operativt kapital. Operativt kapital får man fram genom att ta det totala tillgångarna minus räntebärande tillgångar och likvida medel. I och med att räntabilitet på operativt kapital inte tar företagets finansiella tillgångar samt företagets finansiering i beräkning används det främst för att jämföra lönsamheten mellan olika divisioner i en koncern.

Beräkning:

Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat ÷ Operativt kapital