Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

REKONSTRUKTION AV FÖRETAG

Interna och externa faktorer kan göra att ett företag går igenom tillfälliga ekonomiska problem och inte längre har möjlighet att betala sina skulder. I dessa situationer kan företag som har potential att bli lönsamma igen ansöka om en rekonstruktion av företaget för att slippa gå i konkurs. I dagens artikel kommer vi gå närmare in på vad en rekonstruktion av ett företag är, varför man gör en företagsrekonstruktion och hur man går tillväga för att göra en rekonstruktion av sitt företag.

VAD ÄR REKONSTRUKTION AV ETT FÖRETAG?

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till företag som har ekonomiska problem och inte kan betala sina skulder. Syftet med rekonstruktionen av företaget är att ge företaget tid att komma på fötter igen. För att företaget ska bli godkänd att rekonstrueras måste företaget ha en sund kärna och en möjlighet att återhämta sig från de ekonomiska problemen. Om rekonstruktionen blir godkänd av tingsrätten får företaget normalt 3 månader på sig att ombilda och återuppbygga företaget så det blir lönsamt igen. Under tiden som rekonstruktionen pågår kan inte någon begära att företaget går i konkurs. Företaget skyddas även från utmätning och att avtalspartners går ur deras avtal. Bolaget får även hjälp med de anställdas löner från den statliga lönegarantin så att företaget kan fortsätta att drivas.

SKILLNAD MELLAN REKONSTRUKTION OCH KONKURS?

Rekonstruktion och konkurs kan bli aktuellt för företag som har ekonomiska problem. Skillnaden mellan rekonstruktion och konkurs ligger framför allt i syftet. Syftet med en rekonstruktion är som nämnt att ge ett företag med tidigare lönsamhet som befinner sig i tillfälliga ekonomiska problem tid att komma tillbaka och bli lönsamma igen. Konkurs å andra sidan är syftet att avveckla företaget och se till att långivarna får tillbaka så stor del av deras lån som möjligt.

VARFÖR GÖR MAN EN REKONSTRUKTION AV FÖRETAG?

Genom att göra en rekonstruktion av företaget får man hjälpmedel att ta hantera sina ekonomiska problem och rädda företaget från att behöva gå i konkurs. Som tidigare nämnt är det företag som tidigare har haft lönsamhet och har tillfälliga problem som kan gynnas av att genomföra en företagsrekonstruktion. Det kan vara interna problem som har lett till att företaget har presterat sämre eller externa problem som den rådande pandemin som har påverkat företagets ekonomi. 

Genom att göra en företagsrekonstruktion kan företaget få hjälp och tid att utveckla områden med störst potential för att bli lönsamma igen. Rekonstruktionen av företaget gör det också möjligt för borgenärer, Skatteverket, anställda och leverantörer att få betalt. Trots att företaget kan behöva ändra om i sin verksamhet och avskeda personal och inte lyckas att betala fullt ut till borgenär är det ett bättre alternativ än att behöva avveckla hela företaget.

På lång sikt kan rekonstruktionen av företaget leda till ökat värde och konkurrensförmåga för företaget. Genom stöd av konstruktören (rådgivaren) kan man komma fram till lösningar som skapar mervärde för verksamheten. Detta kan till exempel vara genom att omstrukturera så att företaget kan spara mer pengar, slå samman med ett annat företag eller förbättra processer genom till exempel digitalisering. 

HUR GÅR REKONSTRUKTION AV FÖRETAGET TILL?

Det är viktigt att agera snabbt när företaget ställs inför ekonomiska svårigheter. Desto snabbare man är på att agera ju större handlingsutrymme har man. Men innan du ansöker om rekonstruktion av företaget till tingsrätten kan det vara bra att göra en analys av företaget för att försäkra sig om att företagsrekonstruktion är rätt val för verksamheten. När man har valt att ansöka om företagsrekonstruktion är det viktigt att man lägger tid på förberedelser. Se till att alla berörda aktörer (gäldenär, borgenär, anställda, styrelse) vill samma sak. Sedan bör man se över vem man ska välja som rekonstruktör för företaget. Det kan vara bra att välja en rekonstruktör som kan sköta både företagsrekonstruktionen och en konkurs ifall det skulle behövas om verksamheten inte går att rädda längre fram.

  • ANSÖKA OM REKONSTRUKTION AV FÖRETAGET

Ansökan om rekonstruktion av företaget kan göras av en eller flera av företagets gäldenär eller borgenär och ska skickas in till tingsrätten. I ansökan ska man inkludera en beskrivning av de ekonomiska problemen som företaget står inför, vem/vilka som är borgenär, hur gäldenärerna planerar att rekonstruera verksamheten och ett förslag på en rekonstruktör som ska agera som rådgivare. 

  • BORGENÄRSSAMMANTRÄDE

Tingsrätten går sedan igenom ansökan och bestämmer om rekonstruktionen av företaget ska godkännas eller nekas. Om ansökan blir godkänd ska man inom 3 veckor efter beslutet kalla samman till en borgenärssammanträde. På borgenärssammanträdet ska man preliminärt komma fram till en rekonstruktionsplan för företaget. Under mötet har borgenärerna möjlighet att ge sin synpunkt på rekonstruktionen och ifall de ser det möjligt för företaget. 

  • ACKORD

Därefter ska man komma fram till en avbetalningsplan för att betala tillbaka fordringarna. Om 100% av borgenärerna håller med om den föreslagna betalningsplanen man kan underteckna ett underhandsackord. Kommer inte alla borgenärer överens kan man istället teckna ett offentligt ackord som besultas av tingsrätten. I ett offentligt ackord krävs bar 60-75% av rösterna.  

HUR LÄNGE PÅGÅR REKONSTRUKTIONEN?

Meningen med rekonstruktionen av företaget är att företaget ska återhämta sig så snabbt som möjligt. Normalt sett får företaget 3 månader på sig att ta sig ur sina ekonomiska problem och bli lönsamma igen. Under särskilda omständigheter kan företaget ansöka om en förlängning på upp till 1 år. Förlängningen sker med 3 månader i taget. Rekonstruktionen kan upphöra när som helst under förloppet och görs på begäran av rekonstruktören, gäldenärerna eller borgenärerna.

SAMMANFATTNINGSVIS

Sök hjälp i tid av någon som kan. Börjar företagets ekonomi att svaja är det bäst att söka hjälp direkt, innan man hamnar i en sits där man måste besulta om rekonstruktion eller konkurs. Genom att se över verksamhetens ekonomi kan man komma fram till områden som kan vidareutvecklas eller optimeras för att spara både pengar och effektivitet i företaget. Hör av dig till oss om ni vill ha hjälp med att se över ert företagsekonomi och få råd och stöd gällande företagets ekonomiska situation. Låt oss hjälpa er skapa mervärde för er verksamhet!