Vi har bytt adress! Ni hittar oss numera på Linnégatan 48A (1 tr) i Stockholm

Räntabilitet på totalt kapital beskriver ett företags förmåga att ge avkastning på det egna kapitalet. Räntabilitet på totalt kapital (ROA) visar resultatet som en procentandel av det totala kapitalet. Totalt kapital är summan av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar och avser tillgångar som har en livslängd på flera år samt de tillgångar som företaget avser ha till försäljning. 

Beräkning:

Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital